2021-ben 25 éves a Szövetség

Jubileumi évhez érkezett a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége, 2021. november 9-én fennállásának 25 éves évfordulóját ünnepelte egy jubileumi konferencia keretében. A Magyar Tudományos Akadémia épületében rendezett konferencián a magyar egészségügyi szektor kiemelt szereplői és neves külföldi vendégek jelentek meg, képviselve a gyógyszerellátási lánc résztvevőit, hatóságokat, a társ szövetségeket, tagvállalatokat és mindazon korábbi és jelenlegi vezetőket, akik a gyógyszer-nagykereskedelem terén jelentős eredményeket értek el.

Dr. Feller Antal, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének (GYNSZ) elnöke, az esemény házigazdája köszöntőjében kiemelte, hogy különösen az elmúlt két évben, a Covid járvány alatt a magyar gyógyszer-nagykereskedelem bebizonyította, hogy biztos pont a változó világban, együttműködésre képes, rugalmas, működése stabil, kiszámítható, s felkészült az új feladatok maradéktalan ellátására.

Dr. Lengyel Györgyi miniszteri biztos, a konferencia fővédnöke megnyitó beszédében szólt az állami szerepvállalásról az egészségipar fejlesztésében, az ellátás- és gyógyszerbiztonság felértékelődéséről, a gyógyszeriparról, mint az egészségipar legmarkánsabb zászlóshajójáról. A hazai gyógyszer-nagykereskedelem a gyógyszerellátás kulcsfontosságú és összetett feladatkörrel bíró szereplője. A szektor vállalatai kulcsszerepet játszanak abban, hogy a lakosság a gyógyszertárakon és fekvőbeteg ellátást biztosító intézeteken keresztül biztonságosan és folyamatosan hozzájusson a szükséges terápiákhoz.

Bernd Grabnernek, az Európai Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége (GIRP) elnökének előadásában a hangsúly a COVID vakcinák disztribúciójában vállalt gyógyszer-nagykereskedelmi szerepvállalás bemutatásán volt. A nagykereskedők megmutatták, hogy kulcsszereplők a gyógyszerellátás zavartalan biztosításában. Ennek köszönhetően a politikai döntéshozók gondolkodásmódja változik, és amit a nagykereskedőknek el kell érniük, az az árrések csökkenő trendjének rendezése, hogy a költségeiket fedezni tudják. Grabner úr arról is beszélt, hogy az európai országok milyen válaszokat tudnak adni a COVID járvány kihívásaira, valamint ismertette a GIRP előtt álló prioritásokat, többek között a gyógyszerekhez való méltányos és egyenlő hozzáférésről és a gyógyszerhiányokról.

„Hatékony, ügyfélbarát, felelősen gazdálkodó, korszerű digitális megoldásokat alkalmazó és környezettudatos szervezet kíván lenni a jövőben az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet” – mondta el előadásának bevezetőjében Dr. Szentiványi Mátyás főigazgató. Ilyen értelemben az OGYÉI a gyógyszer-nagykereskedőkkel is együttműködve szeretné teljesíteni küldetését, hozzájárulni az egészségtudatos Magyarország megteremtéséhez. Főigazgató úr előadásában bemutatta az OGYÉI mint a gyógyszerellátás teljes vertikumát felügyelő hatóság elvárásait a nagykereskedők irányában. Beszélt többek között a gyógyszervisszahívás rendszerének működtetéséről, a szerializációról, az inspekciós tapasztalatokról, valamint a nagykereskedők és a hatóság együttműködéséről a gyógyszer hamisítás területén. Köszönetét fejezte ki a szektor vállalatainak és hangsúlyozta, hogy a gyógyszer-nagykereskedelem a magyar gyógyszerbiztonság legfontosabb oszlopa – a zárt forgalmazási csatornán keresztül Magyarországon nem került hamis gyógyszer a felhasználókhoz.

Dr. Bodrogi József egészségügyi közgazdász a magyar egészségügyi ellátórendszer különböző szereplői előtt álló kihívásokról és az aktualitásokról beszélt előadásában. Az előadó bemutatta a gyógyszerártámogatás alakulását az elmúlt 10 évben, a járványkezelés kihívásait, felhívta a figyelmet az egészségügyi szakszemélyzetet érintő globális problémákra, a Big Data kérdésére. Beszélt olyan globális trendekről, mint az elmozdulás a szakellátás irányából az alapellátás felé, és kitért az egészségügy finanszírozásának nehézségeire, amely szintén globális problémát jelent.

Dr. Feller Antal a GYNSZ elnöke és Kaló Tamás alelnök előadásukban körüljárták a gyógyszer-nagykereskedelem szerepét az egészségügyi ellátásban, áttekintették a szektor előtt álló feladatokat és a jövőbeli kihívásokat. Röviden bemutatták a Szövetséget, a jelenlegi 8 tagvállalatot, melyek piaci részesedése több mint 95%-ot fed le a patikai piacon. A magyar gyógyszer-nagykereskedelem fel tudott zárkózni az európai színvonalhoz, dinamikus fejlődésen megy keresztül a szolgáltatási színvonalat tekintve is. A tagvállalatok az elmúlt 5 évben 16 milliárd forint összegben hajtottak végre fejlesztéseket, beruházásokat. Beszéltek arról, hogy a gyógyszer-nagykereskedelem hozzájárul a gyógyszerellátási rendszer hatékony és biztonságos működéséhez. Összefoglalták a COVID-19 időszak tapasztalatait és a nagykereskedőkre háruló feladatokat is, ezek közül nagy kihívást jelentett a COVID-19 vakcinadisztribúció követelményeinek való megfelelés. A gyógyszer-nagykereskedelem előtt álló jövőbeli feladatok a stratégiai és operatív együttműködés kialakítása a szektor szereplőivel, szerepvállalás a következő évek kihívásainak megoldásában, a nagykereskedelem értékőrző, összekötő kapocs - híd – és változást segítő szerepének erősitése.

Bogsch Erik a Richter Gedeon Nyrt. igazgatóságának elnöke az ellátás biztonságáról, a gyógyszerbiztonságról és a működő informatikáról is beszélt előadásában. A privatizációnak is kulcsszerepe volt abban, hogy a teljes gyógyszerellátás óriási fejlődésen ment keresztül. Az ellátás biztonságának megteremtésében, a gyógyszerhamisítás elleni küzdelemben a legnagyobb szerepe a nagykereskedelemnek van.

A gyógyszerellátási lánc szereplői egy kerekasztal beszélgetés keretében több oldalról is megvizsgálták az elmúlt öt, de különösen az elmúlt másfél év tapasztalatait. A szakemberek kitértek arra, hogy milyen változásokat hozott a gyógyszerellátásban a Covid járvány, hogyan javítható az együttműködés és kommunikáció a szektor szereplői között és hogyan alakulnak, változnak meg a jövőben a gyógyszertári szolgáltatások.

A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége által 2016-ban alapított Pro Sanitate Agiliore díjat öten vehették át a gyógyszer-nagykereskedelem szolgálatában végzett eredményes és kitartó munkájuk elismeréseképpen.

Jubileumi kiadvány letöltése
GYNSZ25_kiadvany.pdf


A jubileumi 25. év alkalmából a szakma jeles képviselőit és az egészségügyi szektor szereplőit arról kérdeztük, mit gondolnak a gyógyszer-nagykereskedők tevékenységéről; hogyan vélekednek rólunk, a piacon betöltött szerepünkről és közös munkánkról, hogyan idézik fel együttműködéseink sikereit. Több mint 40 interjút készítettünk prominens hazai és külföldi szakemberekkel, ezeket a beszélgetéseket itt olvashatják: