Dr. Velkey György

a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója

„Az együttműködés pozitív, innovatív, támogató és eredményes”

Dr. Velkey György János, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója és Dr. Hantos Mónika főgyógyszerész értékelték a gyógyszer-nagykereskedők tevékenységét.


Hogyan látják a gyógyszer-nagykereskedelem gyógyszerellátásban betöltött szerepét, valamint miként értékelnék a szektornak az egészségügy egészében elfoglalt helyét?

 A gyógyszer-nagykereskedőknek mind a fekvő-, mind a járóbetegek gyógyszerellátásában jelentős szerepük van. A gyógyítás folyamatosságát biztosítják, kulcsszereplői a kórházunk mindennapi életének. A folyamatosság azt jelenti számunkra, hogy több ezer hatóanyag és több mint tízezer készítmény napról napra igény szerint a kórház rendelkezésére áll. Az, hogy a kórházak a gyógyszer-nagykereskedelem révén zárt láncon keresztül kaphatják a gyógyszereket, jelentősen növeli a gyógyszerbiztonságot. A gyógyszerbiztonságot a nagykereskedők magas színvonalú minőségbiztosítási rendszere és a hatékony és szisztematikus gyógyszerhamisítás elleni küzdelme biztosítja számunkra. Hidat képeznek a gyógyszergyártók és az egészségügyi ellátók között, valamint a NEAK és a kórházak között a gyógyszerközbeszerzések és a speciális finanszírozású gyógyszerek tekintetében.

A szektor szereplői számos fejlesztést hajtottak végre az elmúlt 5 évben. Melyek azok a fejlesztések, melyek hatással vannak az Önök tevékenységére is?

A HUNVO egyedi dobozazonosító rendszer bevezetése, az online gyógyszerrendelés feltételeinek megteremtése, valamint a gyógyszer-kiszedés automatizálása, a volumennövelés, az időkorlát csökkentés, a pontosság, a kiszedési hibák minimalizálása.

A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége jelentős feladatokat vállalt és vállal egyrészt a gyógyszerbiztonság terén, hogy a megfelelő gyógyszer a megfelelő helyen és időben legyen, valamint a gyógyszerhamisítás elleni küzdelemben. Hogyan értékelik a GYNSZ tagvállalatainak ezeken a fontos területeken végzett munkáját?

A gyógyszer-nagykereskedőknek a gyógyszerbiztonság növelésére tett erőfeszítése minden elemében, és a gyógyszerhamisítás elleni küzdelemben való aktív részvétele az egyik alappillére a folyamatos, biztonságos és dinamikusan fejlődő betegellátásnak.

Hogyan értékelnék a Szövetséggel, illetve annak tagvállalataival való együttműködést?

A gyógyszer-nagykereskedők nagy hangsúlyt fektetnek a kórházakkal való jó kapcsolat, a partnerség kialakítására. Rugalmasan segítik az egyedi és sürgős gyógyszerigények kielégítését, naprakész készlet- és gyógyszerinformációval támogatják gyógyszerészeink munkáját.

Hogyan értékelik a gyógyszer-nagykereskedelem munkáját, részvételét a pandémia időszaka alatt?

A gyógyszer-nagykereskedők a pandémia idején is jelentős szerepet vállaltak a mindennapi gyakorlattól jelentősen eltérő gyógyszerellátási feladatok megvalósításában a nagy mennyiségben külföldről beérkező újabb és újabb antivirális szerek átvétele, minőségbiztosítása, elosztása tekintetében. Új feladatként jelentkezett a különleges tárolási igényű, nagy volumenben megjelenő vakcinák tárolása és kiszállítása az intézményekhez.

Hogyan jellemeznék a gyógyszer-nagykereskedőkkel való együttműködését?

Határozottan pozitív, innovatív, támogató és eredményes.