2011-ben 15 éves a Szövetség

A GYNSZ köszöntője

Tisztelt Kollégák!

Engedjék meg, hogy, mint a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének elnöke, köszöntsem Önöket Szövetségünk megalakulásának 15 éves jubileuma alkalmából. Személy szerint 2004 óta veszek részt a szervezet munkájában, mint a PHOENIX Pharma Zrt. tagszervezet képviselője, korábban mint az elnökség tagja, később mint alelnök, 2010. augusztus 1-től mint a Szövetség elnöke.

A 90-es évek társadalmi, gazdasági változásai a gyógyszerpiac valamennyi szereplőjét is számtalan új kihívás elé állították. Megjelentek a piacgazdaság jellemző elemei, mint privatizáció, tőkekoncentráció, konkurencia és piaci verseny.  1992-ben a korábbi egycsatornás gyógyszer-kereskedelemből egyik napról a másikra 60 nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező szereplővel a gyógyszerforgalmazás gyógyszerpiaccá alakult.

Ezen változások hatására hozták létre 1996-ban az akkori gyógyszer-nagykereskedők a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségét, amely megalakulását követően azonnal kérte felvételét az európai Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségébe (GIRP), amelynek mai napig tagja. A Szövetség alapelve a mai napig nem változott: a gyógyszerellátási láncon belül a Szövetséghez tartozó gyógyszer-nagykereskedők érdekképviselete, a Tagszervezetekkel közösen kialakított állásfoglalás alapján.

A Szövetség fennállása óta több egészségügyi kormányzattal, miniszterrel volt kapcsolatban és tevékenységét töretlenül szakmai meggyőződése, együttműködésre való törekvése jellemezte. Ennek köszönhetően ma a Szövetség hazai és nemzetközi szinten is elismert szakmai szervezet.

Az Európai Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének (GIRP) teljes jogú tagjaként részt veszünk a GIRP konferenciáin, delegáltakat küldtünk egyes munkabizottságaiba, ezáltal lehetőségünk van a nemzetközi gyógyszerpiaci trendek és jogszabályváltozások nyomon követésére, szakmai véleményünk kifejezésére.

A 15 éves jubileum alkalmából elismerés és köszönet illeti a Szövetség első elnökét, néhai Dr. Lantosi Istvánt, aki már a magyar Szövetség megalakulását követően kezdeményezte az európai szervezetbe való felvételünket.

Elismerés és köszönet illeti Szabó Ferencet, aki 2000-től 2010-ig volt a Szövetség elnöke, és akinek irányításával a Szövetség elérte mai szakmai elismertségét.

Külön köszönöm Dr. Feller Antal és Dévényi Róbert alelnök uraknak azt a szakmai segítséget, amelyben elnökké választásom óta részesítenek.

Köszönöm a Szövetség korábbi vezetőségi tagjainak, így Dr. Südy Györgynek, Palotai Károlynak, Dr. Takácsy Imrénének, Dr. Falusi Mihálynak, Dr. Hetényi Lászlónak, Vadász Zoltánnak, Kaló Tamásnak, Dr. Hazslinszky Péternének, hogy tevékenységükkel hozzájárultak a Szövetség eredményeinek eléréséhez.

Végezetül köszönet illeti a Szövetség ügyvezetésének közvetlen munkatársait, így Fáczányi István főtitkárt, aki a Szövetség egyik megalapítója volt, és mind a mai napig hatékonyan részt vesz annak munkájában. Hajnal Csillát, aki 11 éve közreműködik a szakmai feladatok koordinálásában, az európai Szövetség és a hazai tagszervezetekkel való kapcsolattartásban.

Elismerés és köszönet illeti a tagszervezetek valamennyi korábbi és jelenlegi munkatársát, akik munkájukkal 15 éve segítik a közös célok elérését, a betegek biztonságos gyógyszerellátása érdekében, hogy gyógyszereikhez a számukra szükséges helyen és időben juthassanak hozzá.

Tisztelt Kollégák! A jövőben is számítva segítőkész támogatásukra, kívánok Önöknek további sikereket, Szövetségünknek eredményes szakmai tevékenységet.

Üdvözlettel:

Dr. Küttel Sándor

elnök

A GIRP köszöntője

Tisztelt Kollégák!

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy elnökünk, René Jenny, Szövetségünk összes tagja, valamint a GIRP brüsszeli irodájában dolgozó munkatársak nevében szívből gratuláljak a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének (GYNSZ), amely fontos mérföldkőhöz érkezett megalakulása óta 15 sikeres év telt el.

A GIRP és a GYNSZ között szoros együttműködés folyik, amióta csak a GYNSZ megalakult. Az eredményekben gazdag közös munka 1996-ban, rögtön a GYNSZ megalapítása után indult, amikor a GYNSZ a teljes termékskálát forgalmazó európai nagykereskedőket és azok szövetségeit tömörítő GIRP szövetség társult tagjává vált. Örömmel vettük a tagfelvételi kérelmet – a GIRP akkoriban még csak társult tagként tudta fogadni a GYNSZ-t.

A GYNSZ és annak tagjai azonban kezdettől fogva rendkívül lelkesek és elkötelezettek voltak az európai munkatársakkal végzett közös munka iránt, így később - 2004-ben, amikor Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz - a nemzeti szövetségek közül az elsők között ragadták meg az alkalmat, hogy teljes jogú taggá váljanak.

Ennek köszönhető, hogy a GIRP 2006-ban Budapesten tartotta meg 47. éves közgyűlését. Ez a fontos esemény „A biztonságos és folyamatos gyógyszerellátás jövőjének alakítása” témakörére összpontosult, amely ma is éppen olyan jelentőséggel bír, mint akkoriban. A rendezvény rendkívül sikeres volt, ami jól tükrözte az évek során a két szövetség között kialakult szoros munkakapcsolatot, és a GIRP tagok mind a mai napig kellemes emlékeket őriznek a magyar vendégszeretetről.

A GIRP és a GYNSZ közötti szoros szakmai kapcsolatnak köszönhetően a teljes termékskálát forgalmazó magyarországi nagykereskedők első kézből tájékozódhatnak azokról a legújabb fejleményekről és trendekről, amelyek Európa-szerte és nemzetközi szinten egyaránt érintik a teljes termékskálát forgalmazó nagykereskedőket.

Ezen kívül nagyra becsüljük a GYNSZ tagszervezeteinél dolgozó kollégákkal létrejött szoros és baráti kapcsolatot is. Az európai nagykereskedelem terén folyó munkához nyújtott folyamatos támogatásuk és hozzájárulásuk jól tükrözi az Európa-szerte az összes teljes termékskálát forgalmazó nagykereskedőt érintő komoly kérdések megoldása iránti elkötelezettségüket. Ezt tanúsítja az is, hogy a GYNSZ tagok a GIRP számos munkacsoportjában és bizottságában aktívan részt vesznek.

Külön is szeretnék köszönetet mondani a GYNSZ korábbi elnökének, Szabó Ferencnek, jelenlegi elnökének, Dr. Küttel Sándornak, Dr. Feller Antal és Dévény Róbert alelnököknek, valamint Fáczányi István főtitkárnak és Hajnal Csilla irodavezetőnek kemény, kitartó munkájukért, amely még szilárdabb alapokra helyezi közös munkakapcsolatunkat.

Ők mindannyian a magyar nagykereskedelmi ágazat tökéletes követei, és gratulálunk nekik ahhoz, hogy sikeres munkájuknak köszönhetően a GYNSZ eljutott ehhez a neves évfordulóhoz, és a szervezetnek sok sikert kívánunk a jövőre nézve is.

Üdvözlettel:

Monika Derecque-Pois
Vezérigazgató

Teljes Termékskálát Forgalmazó Gyógyszer-nagykereskedők Európai Szövetsége (GIRP)