Dr. Zlinszky János

a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének elnöke

„A gyógyszerellátási lánc gerincét a kis- és a nagykereskedelem közösen adja”

Az ágazat működéséről és az elmúlt időszak legnagyobb fejlesztéseiről, illetve azok hatásáról dr. Zlinszky Jánost, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) elnökét kérdeztük.

Hogyan látja a gyógyszer-nagykereskedelem gyógyszerellátásban betöltött szerepét, valamint miként értékelné a szektornak az egészségügy egészében elfoglalt helyét?

Úgy vélem, hogy a gyógyszerkereskedelem az egészségügyi ellátórendszer alapvető részét képezi az orvosi és kórházi ellátással együtt. Az általunk nyújtott szolgáltatások sok esetben a kezdő és befejező pontjai a betegellátásnak, valamint nagy szerepet játszanak az egészségmegőrzésben is. A gyógyszer-nagykereskedelem ennek a rendszernek megkerülhetetlen része: a gyógyszerellátási lánc gerincét a kis- és a nagykereskedelem közösen adja, a kettő egymás nélkül nem tud működni.

A szektor szereplői számos fejlesztést hajtottak végre az elmúlt 5 évben. Melyek azok a fejlesztések, melyek hatással vannak az Önök tevékenységére is?

Az elmúlt években jelentősen változott a nagykereskedők tevékenysége. A logisztikai feladatok ellátása mellett számos további szolgáltatást nyújtanak, amelyekkel megkönnyítik a gyógyszertárak munkáját. Ilyen például az e-számlázás, a rendelések automatizálása és a lejárt gyógyszerek visszagyűjtése. Ugyancsak jelentős fejlesztés volt a raktártechnológia automatizálása, amely pontosabbá és gyorsabbá tette a logisztikai szolgáltatásokat. Ezek és a kiszállítások gyakoriságának növelése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyógyszertárak hatékonyabban működhessenek, és hogy a betegek a lehető leghamarabb hozzájussanak a gyógyszereikhez.

A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége jelentős feladatokat vállalt és vállal egyrészt a gyógyszerbiztonság terén, hogy a megfelelő gyógyszer a megfelelő helyen és időben legyen, valamint a gyógyszerhamisítás elleni küzdelemben. Hogyan értékeli a GYNSZ tagvállalatainak ezeken a fontos területeken végzett munkáját?

A minőségbiztosítás a munkánk egyik alapköve, hiszen garantálja, hogy nem kerül be problémás készítmény a rendszerbe. Az ezen a téren alkalmazott újítások minden hibalehetőséget kiszűrnek, ami jelentős biztonságot nyújt a patikáknak. A HUMVO létrehozása, az egyedi azonosítás bevezetése az egyik legnagyobb mértékű fejlesztés volt az ágazatban az elmúlt években. Ebben a folyamatban a legnagyobb feladat és felelősség a nagykereskedőkre hárult, hiszen itt összpontosulnak a különböző beszállítások. A rendszer elindítása óriási projekt volt, és azóta gördülékenyen is megy, amiben hatalmas szerepe van a nagykereskedőknek.

Hogyan értékelné a Szövetséggel, illetve annak tagvállalataival való együttműködést?

A Szövetséggel való együttműködés baráti, és szinte napi szinten tapasztalhatjuk, hogy mindent megtesznek a szektor érdekeinek érvényesítéséért. A tagvállalatok részéről is tapasztaltam a készséget az együttműködésre, valamint azt a rendkívül pozitív szemléletet, hogy nem tesznek különbséget a szektor szereplői között.

Hogyan értékeli a gyógyszer-nagykereskedelem munkáját, részvételét a pandémia időszaka alatt?

A pandémia nagy kihívás elé állította az egészségügy egészét, beleértve a gyógyszerellátást is. A 2020 tavaszán megnövekedett gyógyszerkereslet rendkívül nagy terhet rótt a szektor szereplőire. Ennek leküzdésére szükség volt az ágazat szereplőinek kifogástalan munkájára és együttműködésére. A nagykereskedők ezekben a nehéz időkben sokszor erejükön felül teljesítettek, aminek köszönhetően a gyógyszertárak és így az emberek nem maradtak gyógyszer nélkül. A legnagyobb személyes élményem az az összefogás volt, amit a nagykereskedőknél tapasztaltam. A megnövekedett kereslet miatt sok helyen egész nap folyt a munka, ezért nagyobb humánerőforrásra volt szükség. Ahhoz, hogy fennakadás nélkül menjenek a kiszállítások, a gyógyszerek összekészítéséből mindenki kivette a részét. Amikor meglátogattam az egyik nagykereskedő telephelyét, felemelő volt látni, hogy más beosztásban dolgozó munkatársak is odaálltak a futószalag mellé, hogy minden a lehető leggyorsabban menjen. Ez a mentalitás is kell ahhoz, hogy leküzdhessük a járványt.

Hogyan látja, a gyógyszer-nagykereskedelmi vállalatok által működtetett franchise patikahálózatok milyen többletszolgáltatásokat tudnak nyújtani a betegek számára, ezek a szolgáltatások milyen hatással vannak a betegellátásra?

A gyógyszertári franchise rendszerek működésének köszönhetően erősödik a verseny a gyógyszertárak között, ami magával hozza a szektor fejlődését. Ennek a végső nyertese a beteg, aki így gyorsabb és magasabb színvonalú kiszolgálásban részesül. Emellett a franchise hálózatok az adminisztratív feladatok átvételével megkönnyítik a patikák működését, ezzel lehetővé teszik, hogy a szakszemélyzetnek több ideje legyen a betegekkel foglalkozni. Végül, és nem utolsó sorban ezek a rendszerek a gyógyszertárak gazdaságos működéséhez is hozzájárulnak.

A gyógyszertári franchise rendszerek és beszerzési társulások működésének lényege, hogy a szakmai függetlenséget érintetlenül hagyva tudják segíteni a gyógyszertárakat a minőségi szolgáltatások nyújtásában, és a patikák hosszú távú fenntarthatóságban.

Hogyan jellemezné a gyógyszer-nagykereskedőkkel való együttműködését?

A gyógyszer-nagykereskedőkről általánosságban véve elmondható, hogy szem előtt tartják az ágazat fejlődését, a gyógyszertárakra partnerként és kiemelt ügyfelekként tekintenek. Nagyban segíti a munkánkat, hogy az elmúlt években tapasztalt gyakori jogszabályváltozásoknak is azonnal és maradéktalanul eleget tesznek.