Dr. Mikos Borbála

a Bethesda Gyermekkórház orvosigazgatója és osztályvezető főorvosa

„Együttműködésünk alapja az egymás iránti bizalom”

A modern, nemzetközi piacon megjelenő készítmények gyors és megbízható forrásból történő beszerzése életmentő lehet. Dr. Mikos Borbála, a Bethesda Gyermekkórház orvosigazgatója és osztályvezető főorvosa a nemzetközi gyógyszerbeszerzés fontosságát hangsúlyozta.

Hogyan látja a gyógyszer-nagykereskedelem gyógyszerellátásban betöltött szerepét, valamint miként értékelné a szektornak az egészségügy egészében elfoglalt helyét?

A gyógyszer-nagykereskedelem kulcsfontosságú szerepet tölt be hazánk betegellátó és gyógyító tevékenységének korszerű, tudományos bizonyítékokon alapuló, nemzetközileg is magas színvonalú betegellátásában.

Közreműködésével, hivatásetikájával és rugalmasságával a betegek időveszteség nélküli leghatékonyabb, és legkisebb kockázatú modern kezelése válik elérhetővé, a betegbiztonság és a bizonyítékokon alapuló gyógyítási etika maradéktalan érvényesülése mellett. 

A szektor a gyógyító intézményeknek, így kórházunknak is nélkülözhetetlen partnere a megbízható, biztonságos és hozzáférhető gyógyító munkában. Az orvostudomány felgyorsult kutatási eredményeihez és a folyton változó gazdasági helyzethez naprakészen alkalmazkodva biztosítja a gyógyszerellátást.

Miként értékeli a szektor tevékenységét, erőfeszítéseit a hiánycikkek kezelésének kérdésében?

A gyógyszer-engedélyezés folyamatában is betegközpontú, segítőkész, konszenzusra törekvő az együttműködésünk. Közös célunkban a betegek érdekének prioritása érvényesül, figyelembe véve a kezelés késlekedésével járó progresszió kockázatának megelőzését. Személyes együttműködésünk alapja az egymás iránti bizalom, amely nem lépi túl a szigorú etikai és minőségbiztosítási kritériumok maradéktalan érvényesítését, az előny és kockázat megalapozott érveken alapuló objektív mérlegelését.

Eklatáns példája ennek az a ritka genetikai betegség, melynek legsúlyosabb formájában a kórkép természetes lefolyása esetén a gyermekek csecsemőkorban bekövetkező tragikus kimenetelű sorsa több mint egy évszázadon át elkerülhetetlen volt minden multidiszciplináris, szupportív erőfeszítésünk ellenére.

Nem sokkal azt követően, hogy a nemzetközi gyógyszerpiacon elérhetővé vált egy bizonyítékokon alapuló gyógyszeres kezelési lehetőség, hazánkban is megvalósult a készítmény beszerzése és rendszeres alkalmazása, a gyermekek élettartamának és életminőségének szignifikáns javulását biztosítva. A különösen nagy kihívást és logisztikát, speciális szállítási és tárolási feltételeket megkövetelő újabb készítmény beszerzésével a terápiás paletta tovább bővülhetett.

Ezeknek a gyógyszereknek a mielőbbi alkalmazása rendkívül magas időfaktorú. A lehető leggyorsabban történő gyógyszeres terápia ugyanis nem csupán a betegség progresszióját állítja meg, hiszen hatékonyan hozzájárul az életminőség javulásához, a technológia-dependencia elkerüléséhez, valamint a családok fizikai, lelki és anyagi terhelésének csökkentéséhez, az egészségügyi ellátórendszerre háruló humán erőforrás-igénybevétel és a költségek csökkentéséhez is. Így értékes gyermekéletek válnak megmenthetővé ebben az évtizedeken át gyógyíthatatlan, súlyos betegségben. Köszönjük az engedélyezési folyamatok soron kívüli elbírálását, a hatékony együttműködést! Gratulálunk a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének negyedszázados kimagasló tevékenységéhez és eredményeihez! További sikereket kívánunk!