Dr. Horváth-Sziklai Attila

a HUMVO Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke

„Együttműködés a biztonságos gyógyszerellátás fenntartása érdekében”

Dr. Horváth-Sziklai Attila, a HUMVO Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke a gyógyszer-nagykereskedők munkájának szükségességét hangsúlyozza, amely egyrészt a gyógyszerbiztonságot, másrészt a gyógyszerellátás zavartalanságát biztosítja.

Hogyan látja a gyógyszer-nagykereskedelem gyógyszerellátásban betöltött szerepét, valamint miként értékelné a szektornak az egészségügy egészében elfoglalt helyét?

A gyógyszer-nagykereskedelem a gyógyszerellátási lánc közepén helyezkedik el, és ez a tény önmagában meghatározza a logisztikai, koordinátori, karmesteri szerepét a láncban. A gyógyszer-nagykereskedelem nélkül a mai gyógyító intézményekben elérhető gyógyszerkincs elképzelhetetlen lenne, így ezzel segíti az egészségügyben dolgozók munkáját.

A szektor szereplői számos fejlesztést hajtottak végre az elmúlt 5 évben. Melyek azok a fejlesztések, melyek hatással vannak az Önök tevékenységére is?

Szerintem ez a gyógyszerverifikáció európai rendszerének bevezetése, ami a gyógyszerellátási lánc összes szereplőjének az egyik legnagyobb feladata volt. Nagy szellemi és anyagi ráfordítást igényelt szinte mindenkitől. Ezt a jogszabály által meghatározott feladatot egy teljesen új együttműködési modellben kellett megvalósítani úgy, hogy a működés keretrendszerét is menetközben kellett kialakítanunk. Rengeteg beszélgetést, együtt gondolkodást és céltudatosságot tett szükségessé.

A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége jelentős feladatokat vállalt és vállal egyrészt a gyógyszerbiztonság terén, hogy a megfelelő gyógyszer a megfelelő helyen és időben legyen, valamint a gyógyszerhamisítás elleni küzdelemben. Hogyan értékeli a GYNSZ tagvállalatainak ezeken a fontos területeken végzett munkáját?

Igen, az ellátásbiztonságban a folyamatosan, térben és időben elérhető gyógyszerek biztosítása a gyógyszer-nagykereskedők egyik legnagyobb feladata, ők a pufferek a láncban. A gyógyszer biztonságának ők az egyik letéteményesei, hiszen csak engedéllyel rendelkezőtől vesznek gyógyszert és csak arra engedéllyel rendelkezőnek adják át, mindemellett a gyógyszereket akár dobozszintig is ellenőrzik. A mintavételezési, ellenőrzési gyakorlatukkal a minőségbiztosítási rendszerükön keresztül eddig is részt vállaltak a gyógyszerhamisítás elleni harcban, amit a biztonsági elemek bevezetése még kézzelfoghatóbbá tett.

Hogyan értékelné a Szövetséggel, illetve annak tagvállalataival való együttműködést?

A HUMVO Nonprofit Zrt. egy stakeholder modell nyomán létrejött nonprofit szervezet, amelynek tulajdonosai a gyógyszerellátás területén működő szövetségek, érdekképviseletek és így maga a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége a szervezet egyik részvényese/tulajdonosa. A rendszer indításakor és tesztelésekor óriási segítséget jelentett és jelent a közvetlen kapcsolat lehetősége, és meg kell említenem, hogy a GYNSZ adta az első igazgatósági elnököt a szervezetben, dr. Feller Antal személyében.

Hogyan értékeli a gyógyszer-nagykereskedelem munkáját, részvételét a pandémia időszaka alatt?

Általánosan igaz, hogy a gyógyszer-nagykereskedőknél lévő készletek és a jó készletezési gyakorlat segít a gyógyszerhiányok megelőzésében, illetve a kialakult gyógyszerhiányok csökkentésében, de most, a gyógyszerellátási stresszhelyzetben is bizonyították és bizonyítják elkötelezettségüket a nagykereskedők az ellátásbiztonság tekintetében.

Hogyan jellemezné a gyógyszer-nagykereskedőkkel való együttműködését?

Szervezetünk az egyediségénél fogva a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségével van munkakapcsolatban, az egyes gyógyszer-nagykereskedőkkel, mint szerződött partnereinkkel ennek hatálya alatt vagyunk kapcsolatban. A folyamatos egymásrautaltság mellett a közös cél is megvan: együttműködés a biztonságos gyógyszerellátás fenntartása érdekében.