Dr. Gaszner Péter

a Generikus Egyesület elnöke

„A gyógyszer-nagykereskedők a gyógyszerellátási lánc nélkülözhetetlen partnerei”

A gyógyszeripari szereplők együttműködése nélkül a pandémia alatt a gyógyszerellátás nem működött volna. A közös munkát értékelte dr. Gaszner Péter, a Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesületének elnöke.

Hogyan látja a gyógyszer-nagykereskedelem gyógyszerellátásban betöltött szerepét, valamint miként értékelné a szektornak az egészségügy egészében elfoglalt helyét?

Először is gratulálni szeretnék a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének a jeles évfordulóhoz, a 25 év teljesítményéhez. A gyógyszer-nagykereskedők a gyógyszerellátási lánc kiemelten fontos szereplői. A gyógyszergyártók, a patikák, a kórházak, általában véve a gyógyszerellátási lánc nélkülözhetetlen partnerei abban, hogy a betegek időben megkaphassák a nekik megfelelő, számukra szükséges gyógyszereket. Feladatuk és felelősségük nem pusztán a gyógyszerek A pontból B pontba juttatása, ettől sokkal komplexebb. Kiterjed a gyógyszerészeti, gyógyszerbiztonsági feladatokra is, amely tevékenység az átlagos nagykereskedelmi tevékenységtől jóval összetettebb gondolkodást igényel. Ezen feladatok átlagostól eltérő specializáltsága (tárolás, szállítás, a lakosság mindenkori igényeihez igazodó készletezés, minőségbiztosítás stb.) alapján gondolom azt, hogy a gyógyszer-nagykereskedők kiemelt helyet foglalnak el az egészségügy területén.

A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége jelentős feladatokat vállalt és vállal egyrészt a gyógyszerbiztonság terén, hogy a megfelelő gyógyszer a megfelelő helyen és időben legyen, valamint a gyógyszerhamisítás elleni küzdelemben. Hogyan értékeli a GYNSZ tagvállalatainak ezeken a fontos területeken végzett munkáját?

Az utóbbi években sokszor és sokat beszéltünk már a gyógyszerhamisítás elleni küzdelemről. Ennek jegyében a gyógyszeripar különböző szereplői, köztük a gyógyszer-nagykereskedők is keményen, költséget, időt és energiát nem kímélve dolgoztak azon, hogy közösen kialakítsuk a nemzeti verifikációs rendszer megfelelő szervezeti és infrastrukturális hátterét. Szeretnék azonban még egyszer rávilágítani arra, hogy a gyógyszerhamisítás problémája csak egy a sok közül, emellett még rengeteg további minőségbiztosítási, gyógyszerbiztonsági és gyógyszerészeti feladatot kell elvégeznünk ahhoz, hogy biztosak lehessünk abban, hogy a betegekhez mindig időben, megfelelő gyógyszer, megfelelő minőségben és mennyiségben kerüljön. Azt gondolom, hogy a gyógyszerbiztonság kérdésében minden gyógyszeripari szereplő, köztük a Generikus Gyógyszergyártók, valamint a Gyógyszer-nagykereskedők is igyekeznek a legjobb tudásuk és képességük szerint együttműködni. Őszintén elmondhatom, hogy sohasem éreztem nehézséget az együttműködésünket tekintve.

Hogyan értékelné a Szövetséggel, illetve annak tagvállalataival való együttműködést?

A magam részéről leginkább szövetségi kommunikáció szintjéről tudok beszélni, ahol mindig a nyitottságot, a közös feladatok, problémák megoldásához szükséges őszinte együttműködés igényét tapasztaltam.

Hogyan értékeli a gyógyszer-nagykereskedelem munkáját, részvételét a pandémia időszaka alatt?

Ebben az időszakban a gyógyszeripar minden szereplőjére, köztük a gyógyszer-nagykereskedőkre is jelentős feladat és felelősség hárult. Nehéz időket éltek meg ők is, és úgy látom, sikerült megfelelniük a kihívásoknak. Nem látok bele, de biztosan izgalmas feladat lehetett a Pfizer-Biontech vakcina tárolásához szükséges -70 Celsius-fokos hőmérséklet nagy raktározási területeken történő kialakítása. Úgy tudom,a nagykereskedők ezt a feladatot is sikeresen megoldották, amihez őszintén gratulálok.

Miként értékeli a szektor tevékenységét, erőfeszítéseit a hiánycikkek kezelésének kérdésében?

A megfelelő gyógyszerellátás biztosítása kiemelt feladata a gyógyszeriparnak, melyben jelentős részfeladatot látnak el a gyógyszer-nagykereskedők. Ez nem csak a pandémia idején, hanem mindenkor jelentős kihívást jelent az ágazat számára. Azt gondolom, ebben a szektor alapvetően jól teljesít.

Hogyan jellemezné a gyógyszer-nagykereskedőkkel való együttműködését?

Ahogy fentebb már többször említettem, a gyógyszer-nagykereskedők a gyógyszeripari ágazat kiemelt szereplői. Mint ilyenek, fontos, hogy nyitottak legyenek az ágazat aktuális problémáival kapcsolatban,valamint a ránk váró közép- és hosszú távú feladatok megoldásával kapcsolatban. Úgy látom, hogy a gyógyszer-nagykereskedőkben benne van az a képesség és nyitottság, ami a közös feladatok megoldásához és elvégzéséhez szükséges. A magunk részéről mindenkor igyekezni fogunk, hogy segítsük a gyógyszer-nagykereskedők munkáját és jó partnerei legyünk társszövetségünknek. Munkájukhoz a továbbiakban is jó egészséget és sok sikert kívánunk!