Lukácsné Dr. Fodor Enikő

a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének elnöke

„Kölcsönösen egymásra vagyunk utalva”

A Magángyógyszerészek Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke, Lukácsné dr. Fodor Enikő véleményezte az iparági szereplők együttműködésének minőségét és a közelmúlt jelentős fejlesztéseit.

Hogyan látja a gyógyszer-nagykereskedelem gyógyszerellátásban betöltött szerepét, valamint miként értékelné a szektornak az egészségügy egészében elfoglalt helyét?

Az alapellátás, mint a progresszív szisztéma első láncszeme, ma is meghatározó területe az egészségügyi ellátórendszernek. Itt a páciensek 80%-a gyógyszeres terápiában részesül, ami megközelítően éves 1000 Mrd Ft forgalmat jelent. A rendszer kiegyensúlyozott működése elképzelhetetlen korrekt gyógyszer-nagykereskedelem nélkül.

A szektor szereplői számos fejlesztést hajtottak végre az elmúlt 5 évben. Melyek azok a fejlesztések, melyek hatással vannak az Önök tevékenységére is?

A szakszerű, rugalmas és költséggazdaságos kereskedelem jelentősége igen felértékelődött. A készítmény-választék megnövekedett száma, értéke, a hozzáférés és a gyógyszerbiztonság követelményei magasra állították a lécet. A gyógyszertárak számára rendkívül fontos lépés volt – mások mellett – a rendelési metodikák elektronizálása, a szállítások gyakoriságának növelése, az elszámolási technikák rugalmassá tétele, a szakmai anyagok, és az ellátási helyzetről szóló információk folyamatos biztosítása.

A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége jelentős feladatokat vállalt és vállal egyrészt a gyógyszerbiztonság terén, hogy a megfelelő gyógyszer a megfelelő helyen és időben legyen, valamint a gyógyszerhamisítás elleni küzdelemben. Hogyan értékeli a GYNSZ tagvállalatainak ezeken a fontos területeken végzett munkáját?

Az utóbbi időszak egyik igen komoly kihívása a HUMVO bevezetése volt, ami a mai napig is okoz problémákat a gyógyszertári munkában. Ismereteink szerint ebben a kérdésben a gyógyszerpiac valamennyi szereplője jelentős áldozatokat és költségeket vállalt. Az EESZT felépítése kapcsán, például az egységes cikktörzs kialakításában is nagy igény mutatkozott a szereplők együttműködésére. Újra kellene gondolni a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége által 2011-ben létrehozott, és éveken át – gyártó/nagykereskedő/gyógyszerészi szervezetek részvételével – jól működő „Gyógyszerügyi Egyeztető Fórum” szerepét.

Hogyan értékelné a Szövetséggel, illetve annak tagvállalataival való együttműködést?

Az egyszintű többcsatornás nagykereskedelem időszakában volt olyan szituáció, amikor 117 nagykereskedő működött egyidejűleg. A Szövetség igen komoly munkával, a szakmai, gyógyszerbiztonsági és gazdasági érvek mentén komoly munkát vállalt a koordinációs feladatokban. Ma a helyzet kiegyensúlyozott, a nagykereskedői piac biztonságos.

Hogyan értékeli a gyógyszer-nagykereskedelem munkáját, részvételét a pandémia időszaka alatt?

Mindannyiunk számára óriási kihívás volt a pandémiás időszak. Erőn felüli energiát, költségeket, veszélyes helyzeteket generált, amiből igen nehezen próbálunk felállni. A legkritikusabb időszakban a kisebb nagykereskedések rugalmasabban tudtak alkalmazkodni, ez nagy segítséget jelentett, mikor máshonnan nem érkezett áru. A visszajelzések szerint megnövekedett a velük kötött szerződések száma, új, jól működő partnerkapcsolatok alakultak ki. Köszönetet kell mondanunk minden nagykereskedésben dolgozónak, aki a nehéz helyzetben segítette a munkánkat.

Hogyan látja, a gyógyszer-nagykereskedelmi vállalatok által működtetett franchise patikahálózatok milyen többletszolgáltatásokat tudnak nyújtani a betegek számára, ezek a szolgáltatások milyen hatással vannak a betegellátásra?

A szakmai, gyógyszerbiztonsági, gazdasági elvárások és a működési költségek növekedésével szorosan korrelál a tipizálható, közösen végezhető feladatok együttes ellátásából adódó előnyök feltárása. A horizontális és a vertikális diverzifikáció ezek közgazdasági eszköze. A gyógyszertár-működtetés területén ezek elsősorban gazdasági előnyöket és humán erőforrás megtakarítást hordoznak, míg a páciensek számára kedvező árkörnyezetet. Nagyon helytelennek, gyakran egészségnyereséget veszélyeztető tényezőnek tartjuk viszont az ezekhez olykor csatlakozó, gyakran agresszív média-reklám környezetet.

Hogyan jellemezné a gyógyszer-nagykereskedőkkel való együttműködését?

A MOSZ hosszú évek óta szoros kapcsolatot ápol a gyógyszer-nagykereskedőkkel, állandó előadóik kongresszusainknak, ahol a nemzetközi és hazai trendekről informálják a gyógyszerész kollégákat. Célunk a továbbiakban is dinamikusan fejlődő kapcsolat kialakítása, hiszen kölcsönösen egymásra vagyunk utalva.