Dr. Szentiványi Mátyás

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója

„Szakembereink régi, nehezen pótolható tapasztalatokkal rendelkeznek”

A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége és a tagvállalatok, valamint a hatóságok és a piaci szereplők közötti folyamatos információáramlás teszi lehetővé, hogy minél gyorsabban reagáljon mindenki a hirtelen felmerülő problémákra. Dr. Szentiványi Mátyás, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója éppen ezért nélkülözhetetlennek tartja a rendszeres egyeztetéseket.

Hogyan látja a gyógyszer-nagykereskedelem gyógyszerellátásban betöltött szerepét, valamint miként értékelné a szektornak az egészségügy egészében elfoglalt helyét?

A gyógyszer-nagykereskedelemnek kiemelt jelentősége van a gyógyszerellátásban. Mivel a gyógyszer különleges áru, ezért mindenkinek, aki részt vesz a forgalmazásban, szigorú követelményrendszernek kell megfelelnie. Intézetünk, az OGYÉI szakmai partneri viszonyt ápol a gyógyszer-nagykereskedőkkel, ellenőrzéseink is inkább tanácsadó jellegűek. Nem a szankcionálás, sokkal inkább a megfelelő szintű szakmai színvonal fenntartása vagy fejlesztése a célunk, ezért a támogató hatóság szerepét erősítjük.

A szektor szereplői számos fejlesztést hajtottak végre az elmúlt 5 évben. Melyek azok a fejlesztések, melyek hatással vannak az Önök tevékenységére is?

A szerializáció mint a gyógyszerhamisítás elleni fellépés egyik eleme, alaposan előkészített, a nagykereskedőket erőteljesen érintő kezdeményezés volt az Európai Unió részéről. A vonatkozó kötelezettségvállalás természetesen minket is érintett, hiszen a szerializációs elem, nevezetesen a QR-kód érintette a csomagolást, a dobozok méretét, az ellenőrzési funkciókat, nem utolsó sorban pedig indirekt módon – a felkészülés ideje alatt legalábbis mindenképpen – az ellátást.

A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége jelentős feladatokat vállalt és vállal egyrészt a gyógyszerbiztonság terén, hogy a megfelelő gyógyszer a megfelelő helyen és időben legyen, valamint a gyógyszerhamisítás elleni küzdelemben. Hogyan értékeli a GYNSZ tagvállalatainak ezeken a fontos területeken végzett munkáját?

Az a tény, hogy a szerializációval kapcsolatos előkészületek, valamint az ellenőrzések kisebb zökkenőkkel ugyan, de viszonylag gördülékenyen alakultak, annak a hatékony együttműködésnek köszönhető, amely az OGYÉI, a nagykereskedők, valamint az alkalmazott informatikai rendszert működtető hazai szervezet, a HUMVO között létrejött.

Hogyan értékelné a Szövetséggel, illetve annak tagvállalataival való együttműködést?

Rendszeres megbeszéléseket tartunk a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének vezetőségével, kifejezetten jó kapcsolat és folyamatos információ-megosztás működik közöttünk. Szükségesnek érezzük a havi rendszerességgel tartott találkozóinkat annak ellenére, hogy bejáratott, jól működő rendszerekről beszélünk. Számos váratlan esemény torzító hatását közösen tudjuk kivédeni, illetve orvosolni az ellátórendszerben, de ennek előfeltétele a folyamatos információcsere.

Hogyan értékeli a gyógyszer-nagykereskedelem munkáját, részvételét a pandémia időszaka alatt?

A gyógyszer-nagykereskedők mindegyike kiemelten foglalkozott a megnövekedett gyógyszerigényekkel a pandémia időszaka alatt. Európa-szerte komoly kihívást jelentett a nagyobb volumen beszerzése, ám a gyógyszer-nagykereskedők időben megtett lépéseinek köszönhetően nálunk nem jelentkezett nagyobb ellátási gond. Kiemelném, hogy a gyógyszerbiztonság szempontjából komoly kihívással kellett megküzdeni például a fokozottan alacsony szállítási és tárolási hőmérsékletet igénylő vakcinák esetében.

Őszinte partnerség kellett hozzá, így a döntésben résztvevő grémiumban a gyógyszer-nagykereskedők is képviseltették magukat, a beszerzés szükségleteit pedig pontról pontra egyeztettük a végfelhasználók, a kórházak bevonásával. Ez konkrét élmény, mert korábban ilyen egységes összefogásra, ilyen közös érdekek mentén létrejött szövetségre nem volt példa.

Miként értékeli a szektor tevékenységét, erőfeszítéseit a hiánycikkek kezelésének kérdésében?

Magyarország alacsony árszínvonalú ország. Közepes piaci mérete kivételesen előnnyé is fordítható, mert kisebb volumen beszerzése még az Európa-szintű súlyosabb hiányhelyzetek esetén is valamivel könnyebben lehetséges. Nagyon hasznos a szektor előrelátása is. Szakembereink régi, nehezen pótolható tapasztalatokkal rendelkeznek, a nemzetközi gyógyszerpiacot kiválóan átlátják, és a kapcsolati tőkét megfelelően kamatoztatják. Az infrastruktúra-fejlesztést időben és hathatósan hajtották végre, és a hazai szabályozók is pontosan követik az európai trendeket, előírásokat.

Milyen együttműködési lehetőségeket látna még a gyógyszer-nagykereskedelmi szektorral?

Szeretnénk megőrizni a járvány időszakában megszokott együttműködést. A hiánygyógyszerek pótlásának egyik módja a kontingens-behozatal, és fokozatosan már bevezettünk egy olyan jó gyakorlatot, amely rendszeres, kéthetente történő nagykereskedői készletjelentés formájában segíti koordináló szerepünket a gyógyszerellátás biztosításában.