Monika Derecque-Pois és Bernd Grabner

GIRP

„Az új kihívásoknak köszönhetően fokozatosan erősödik a nagykereskedők szerepe”

A teljes termékskálát forgalmazó Európai Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének (GIRP) szemszögéből elemezte a szektor jelenlegi helyzetét Monika Derecque-Pois vezérigazgató és Bernd Grabner elnök. Kérdéseinkre adott válaszaikban kiemelték: bár korábban a nagykereskedők munkája nélkülözhetetlen szerepük ellenére kevésbé volt a reflektorfényben, a COVID-19 pandémia ezt gyökeresen megváltoztatta. Az elmúlt hónapok tapasztalatai jelentős változásokat hoztak a szektor számára is.

Hogyan látják a gyógyszer-nagykereskedelem gyógyszerellátásban betöltött szerepét, valamint miként értékelnék a szektornak az egészségügy egészében elfoglalt helyét?

A teljes termékskálát forgalmazó nagykereskedők sokszor láthatatlan, ugyanakkor létfontosságú láncszemei az egészségügyi ellátási láncnak, hiszen ők biztosítják a betegek számára a gyógyszerekhez való hozzáférést.

Tevékenységük középpontjában az áll, hogy ügyfeleik számára – beleértve a kiskereskedelmi gyógyszertárakat és más kereskedelmi partnereket – biztosítsák az egészségügyi termékek és szolgáltatások elérhetőségét és folytonosságát. A teljes termékskálát forgalmazó nagykereskedők egyedülálló helyzetben vannak: mivel az ellátási lánc kulcsfontosságú érintettjeit kötik össze, ezáltal közelről követhetik nyomon a gyógyszerek mozgását az ellátási láncban. A nagykereskedők tehát teljes termékskálát biztosítanak az ügyfeleiknek, teljes körű szolgáltatásokkal felelnek meg a partnereik igényeinek, és közvetlen vagy közvetett módon az ellátási lánc összes érintettjével együtt dolgoznak, legyen szó gyártókról, gyógyszertárakról, kórházakról, idősotthonokról, betegekről vagy éppen kormányzati intézményekről.

A COVID-19 válság során a nagykereskedők bizonyították rugalmasságukat és hatékonyságukat a folyamatos gyógyszerellátás biztosításában. Hatékony intézkedési terveket vezettek be, hogy minél gyorsabban reagálhassanak a soha nem látott mértékű igényekre. A kormányok, a vásárlók és a betegek bizalma is megerősödött az ellátási láncban, és láthatóvá vált a nagykereskedelem kiemelkedő szerepe is, amely alapvetően a B2B funkciók miatt többnyire láthatatlan.

Most, hogy a tagállamok és az egészségügyi ellátási lánc teljes erővel dolgoznak a valaha volt egyik legnagyobb vakcinázási programon, a teljes körű szolgáltatást nyújtó nagykereskedők bebizonyították, hogy képesek alkalmazkodni az olyan rendkívüli követelményekhez is, mint amiket az új vakcinák biztonságos szállítása tett szükségessé. Ahogy fokozatosan újabb és nagyobb mennyiségű oltóanyag válik elérhetővé, egyre inkább építeni kell a nagykereskedők együttműködésére a közösségi gyógyszertárakkal, az egészségügyi szakemberekkel, valamint az összes egyéb egészségügyi csatornával. Mindezt annak érdekében, hogy növeljük a hatékonyságot és végső soron garantáljuk a sikert: egyrészt rövidtávon, ahol a cél minél több állampolgár minél gyorsabb beoltása, másrészt hosszútávon, ahogy egyre többen döntenek az emlékeztető oltások mellett.

Az Európai Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége (GIRP) régóta együttműködik tagszervezeteivel és más intézményekkel is annak érdekében, hogy biztosítsa a nagykereskedők közszolgálati szerepének jobb elismerését és a kritikus infrastruktúra részeként való besorolását. Most jött el a tökéletes idő arra is, hogy a megnövekedett láthatóságra építsen a szektor, kiemelve a teljes termékskálát forgalmazó nagykereskedők szerepét a folyamatos ellátás biztosításában, a biztonsági készletek fenntartásában, a készletek elosztásának optimalizálásában és az ellátási lánc finanszírozásában is.

A szektor szereplői számos fejlesztést hajtottak végre az elmúlt 5 évben. Melyek azok a fejlesztések, melyek hatással vannak az Önök tevékenységére is?

A digitalizáció is kulcsfontosságú része a gyógyszeripar modernizációjának és fenntarthatóságának. A COVID-19 válság is rávilágított a változás szükségességére, valamint arra, hogy elengedhetetlen a fenntarthatóbb és ellenállóbb rendszer kialakítása. A digitalizáció a teljes gyógyszeripari ellátási lánc mentén befolyásolja ágazatunkat: az egészségügyi szakemberek készségeinek digitalizálásától kezdve egészen az adatvédelem terén létrejövő innovatív megoldásokig.

A teljes termékskálát forgalmazó nagykereskedők és a gyógyszertárak közötti kommunikáció már erősen digitalizált, ugyanakkor a gyógyszeripar és a nagykereskedők közötti kommunikációban még mindig jelentős a fejlődési potenciál. Az érintetteknek azonosítaniuk kell az együttműködés lehetséges területeit, és a kooperációra épülő üzleti modelljeiket olyan módon kell átalakítani, ami végső soron a betegek jobb kiszolgálását segíti elő. Minden érdekeltnek részt kell vennie ebben a fejlődési folyamatban: törekedni kell a meglévő szervezeti silók lebontására, és egy egész Európára kiterjedő harmonizált infrastruktúra létrehozására, e közös cél mögé kell felsorakoztatni tehát az összes érdekeltet és a szabályozó hatóságokat is. A betegek jogainak védelme érdekében és az érdekelt felek innovációjának ösztönzése céljából szükséges a kialakítandó szabályozás gondos megfogalmazása és végrehajtása is.

Az új kihívások fényében – mint például a gyógyszerhiány növekedése Európában, a COVID-19, az egészségügyi szektor és a gyógyszerforgalmazás specializációja, az európai és nemzeti szabályozási keret folyamatos felülvizsgálata – a GIRP célja biztosítani, hogy Európa-szerte elismerjék a szektor erőfeszítéseit a teljes körű egészségügyi ellátás biztosításában és a betegek számára a gyógyszerekhez való hozzáférés garantálásában.

Az új szabályozásokhoz való alkalmazkodás jelentős pénzügyi kötelezettség-vállalásokkal és beruházásokkal jár. A GIRP továbbra is elkötelezett amellett, hogy bemutassa tagságunk e tekintetben tett erőfeszítéseit, különösen most, hogy az Európai Bizottság a gyógyszerészeti jogszabályok felülvizsgálatán dolgozik.

A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége jelentős feladatokat vállalt és vállal egyrészt a gyógyszerbiztonság terén, hogy a megfelelő gyógyszer a megfelelő helyen és időben legyen, valamint a gyógyszerhamisítás elleni küzdelemben. Hogyan értékelik a GYNSZ tagvállalatainak ezeken a fontos területeken végzett munkáját?

A GIRP örül és büszke arra, hogy hosszú évek óta együttműködhet a GYNSZ-szel, mint szervezettel, valamint annak tagvállalataival is. A teljes termékskálát forgalmazó nagykereskedők (nagykereskedők) létfontosságú szerepet töltenek be a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök elérhetőségének biztosításában a tranzakciók összevonásával, ami lehetővé teszi a hatékonyabb és eredményesebb kiszállítást a gyártótól a gyógyszertárakig, kórházakig és egyéb egészségügyi szakemberekig. A nagykereskedők szintén kulcsszerepet játszanak a gyógyszerhiány kezelésében is. Olyan fenntartható megoldásokat javasolnak, mint például a megfelelő szakértelem és az infrastruktúra biztosítása, a meglévő szabályozások teljes körű, igazságos és ellenőrzött végrehajtásának támogatása, a fennálló problémák enyhítésére pedig egy európai szintű stratégia kialakítása.

A GYNSZ tagvállalatai katalizátorként hatnak olyan fenntartható megoldások elterjedésének előmozdításában, amelyek a gyógyszerek elérhetőségét, hozzáférhetőségét és megfizethetőségét helyezik előtérbe. Hiszen teljes termékskálát forgalmazó nagykereskedőként lényegi feladatuk a betegek számára valamennyi gyógyszer, köztük az orvostechnikai eszközök és egyéb orvosi kellékek méltányos, hatékony, időben történő és biztonságos kiszállítása Európa-szerte. A GYNSZ tagvállalatai nemcsak sikeresen végrehajtották a hamisított gyógyszerekről szóló irányelv intézkedéseit és annak megfelelően a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, hanem sikeresen kapcsolódnak a magyarországi gyógyszer-azonosítási rendszerhez is, megvédve ezáltal a betegeket a hamisított gyógyszerek kockázatától.

A GYNSZ tagjai Európában is élen jártak a COVID-19 elleni vakcinák terjesztésében, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a magyar gyógyszer nagykereskedők képesek voltak megbirkózni a COVID-vakcinák különleges kihívást jelentő tárolási és szállítási előírásaival is, biztonságosan és megbízható módon szállítva a vakcinákat az oltópontokig.

Hogyan értékelnék a Szövetséggel, illetve annak tagvállalataival való együttműködést?

Kiváló kapcsolatunk van a GYNSZ tagjaival, és köszönjük nekik a 25 éves együttműködés során nyújtott támogatást, és nagyon várjuk, hogy ez az együttműködés tovább erősödjön és mélyüljön a jövőben is.

A GYNSZ a GIRP régi és mindig megbízható partnere maradt. A különféle bizottságokban végzett munkájuk, az irányító testületi tevékenységük, illetve a közös rendezvények és konferenciák révén a GYNSZ következetesen kimutatta támogatását és elkötelezettségét a GIRP iránt. Most örömmel üdvözölhetjük Dr. Feller Antalt a GIRP új igazgatósági tagjaként is.

Hogyan értékelik a gyógyszer-nagykereskedelem munkáját, részvételét a pandémia időszaka alatt? Kérem, emeljenek ki személyes tapasztalatot.

Ha visszagondolunk az elmúlt 18 hónapra, a COVID-19 világjárvány eredményeként a teljes termékskálát forgalmazó nagykereskedők az egészségügyi szektor hátteréből annak előterébe kerültek – ezzel bizonyítva ellenálló képességüket, erejüket és kulcsfontosságú szerepüket a helyreállításban. A nagykereskedők a járvány kezdetétől fogva reflektorfényben álltak. A pandémia következtében kitartóan kellett azon dolgozniuk, hogy biztosítsák a gyógyszerek hozzáférhetőségét minden beteg számára Európa-szerte, garantálják a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök biztonságos és hatékony szállítását, és folyamatosan gyors, biztonságos és a gyártótól független termékellátást biztosítsanak az egészségügyi ellátás helyszínein. A nagykereskedők alapvető hozzáadott értéke a COVID-19 elleni küzdelemben a rugalmasságuk és azon képességük, hogy meg tudnak birkózni a hirtelen jött csapásokkal, és azokra építkezve, azokból tanulva jó gyakorlatokat és innovatív megoldásokat képesek kialakítani.

Amint az EU tagállamai elkezdték feltérképezni a COVID-19 oltóanyag-elosztási rendszereiket, ágazatunk szilárd ereje bebizonyította, hogy a teljes termékskálát forgalmazó nagykereskedők kulcsfontosságú partnerek a vakcinák gyors és hatékony bevezetésében. Mivel egyre több oltóanyagot fejlesztenek ki és engedélyeznek, és a potenciális COVID-19 emlékeztető (harmadik) oltások beadását is elkezdték a magasabb kockázatnak kitett állampolgárok esetében, a nagykereskedők részvétele a COVID-19 vakcinák forgalmazásában létfontosságú volt és lesz.

A tagjaival, az EU hatóságaival és az ellátási lánc érdekelt feleivel való folyamatos egyeztetések alapján a GIRP sürgette az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy minél előbb tegyék meg a megfelelő lépéseket a nagykereskedők megfelelő támogatása érdekében. Erre azért volt különösen nagy szükség, mivel a nagykereskedők számára az üzleti folytonosság biztosítása és a vészhelyzeti tervek kidolgozása rendkívül sok ráfordítással járt (legyen szó készletekről, humán erőforrásról vagy támogató rendszerekről).

A GIRP ennek megfelelően az alábbi intézkedéseket szorgalmazta:

 • Az Európán (EU és EEA) átívelő közlekedési rendszerben elsőbbség (ún. „Zöld sávok”) biztosítása a sürgősségi gyógyszereket és egészségügyi termékeket szállító járművek számára.
 • A hatóságok mérlegeljék a nemzeti szinten elrendelt exporttilalmaknak a gyógyszerek egyes uniós piacokon való rendelkezésre állására gyakorolt ​​káros hatását, azzal a kockázattal, hogy hiány alakulhat ki az importtól függő más uniós tagállamokban is.
 • A nemzeti hatóságok sürgősen minősítsék a teljes termékskálát forgalmazó nagykereskedőket kritikus infrastruktúrának, hogy ezáltal fenntarthassák a folyamatos gyógyszerellátást és szükség esetén hozzáférjenek a megfelelő nemzeti erőforrásokhoz.
 • A nemzeti hatóságok tegyék lehetővé a teljes termékskálát forgalmazó nagykereskedők vagy az ügyfeleik által bevezetett készletoptimalizálási intézkedéseket, hogy korlátozhassák a kiszállított termékek számát, ezáltal biztosítva minden beteg ellátását.
 • A hatóságok ismerjék fel a teljes termékskálát forgalmazó nagykereskedők hozzáadott értékét a hiány csökkentésében.
 • Szabályozási rugalmasság: a GIRP által folytatott egyeztetéseknek köszönhetően olyan intézkedések bevezetésére került sor, mint rugalmasság a
  • GDP-tanúsítványok és a nagykereskedelmi forgalmazási engedélyek érvényességét illetően,
  • hatóanyagok (API-k) és a késztermékek behozatalával kapcsolatban,
  • címkézési és csomagolási követelmények terén, megkönnyítve ezáltal a gyógyszerek és termékek mozgását az EU-n belül,
  • felelős személy alkalmazására és fizikai jelenlétére vonatkozóan,
  • új berendezések vagy újonnan engedélyezett helyiségek használatára a tároláshoz és forgalmazáshoz,
  • valamint a távoli ellenőrzések esetében.
 • A hatóságok elismerjék a teljes termékskálát forgalmazó nagykereskedők azon képességét és szakértelmét, hogy vészhelyzeti készleteket tartsanak fenn, és megakadályozzák a termékek lejáratát a FEFO (lejárati idő szerinti készletezés) -elv alkalmazásával, továbbá a vészhelyzeti készletek normál működésbe való integrálása révén (ezáltal szigorúan betartva az elfogadott puffer mennyiségeket).
 • A hatóságok biztosítsák a biztonságos és hatékony oltóanyag-forgalmazást a teljes termékskálát forgalmazó nagykereskedők, valamint meglévő infrastruktúrájuk, hálózatuk és szakértelmük révén.

Nagyon örülünk, hogy fenti ajánlásaink nagy részét gyorsan végrehajtották, vagy épp jelenleg van folyamatban azok végrehajtása.

Hogyan jellemeznék a gyógyszer-nagykereskedőkkel való együttműködést?

Az Európai Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége (GIRP) a teljes termékskálát forgalmazó nagykereskedők európai ernyőszervezete. Tagjai között szerepelnek a 33 európai országot kiszolgáló több mint 750 gyógyszer-nagykereskedő nemzeti szövetségei, valamint a nagy nemzetközi és páneurópai egészségügyi termékforgalmazó cégek. Kiváló kapcsolataink vannak számos vezető vállalattal és nemzeti szövetséggel. Mindennapi munkánk során aktívan bátorítjuk az együttműködést az egyesületek és a vállalatok között. Számos új kihívással kell szembenéznünk, nem utolsósorban a gyógyszerekre vonatkozó általános uniós jogszabályok közelgő felülvizsgálatával, amelyhez minden támogatásra szükségünk lesz, és a legjobb eredmény érdekében a szektoron belüli összefogás minden eddiginél fontosabb lesz. A tagoknak együtt kell működniük az uniós ügyekért felelős politikai döntéshozókkal annak érdekében, hogy együttes erővel sikeresen befolyásolhassuk a jogalkotási folyamatokat.