Ujlaky Zoltán

az EUROMEDIC-PHARMA Zrt. beszerzési igazgatója

„Fontos részévé váltunk a hazai egészségügyi piac ellátási láncának”

Ujlaky Zoltán, az EUROMEDIC-PHARMA Zrt. beszerzési igazgatója szerint a tagvállalatok feladatai rendkívül szerteágazóak, ám büszkeségre ad okot, hogy a legnehezebb időszakban is a piaci szereplők összefogásának köszönhetően a lehető legrövidebb időn belül eljutnak a nélkülözhetetlen készítmények a betegekhez.

Hogyan látja a gyógyszer-nagykereskedelem gyógyszerellátásban betöltött szerepét, valamint miként értékelné a szektornak az egészségügy egészében elfoglalt helyét?

Az EUROMEDIC-PHARMA Zrt. (a továbbiakban: „Euromedic”) immár 26 éves története alatt az egyik vezető hazai gyógyszer-nagykereskedelmi vállalattá nőtte ki magát. Hagyományosan a kórházak ellátásában töltünk be megkerülhetetlen szerepet, ugyanakkor 2018 óta a közforgalmú patikák beszállítójaként is jelen vagyunk, valamint az utóbbi időben az állami szektor mellett részt veszünk a magán-egészségügyi ellátásban is.

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy mind a fekvőbeteg-, mind pedig a járóbeteg-ellátás láthatatlan szereplőjeként biztosítjuk a betegek gyógyszerellátásának folyamatosságát, és szintén láthatatlanul segítjük az egészségügyi dolgozókat abban, hogy a munkájukhoz szükséges gyógyszerek és egyéb eszközök rendelkezésükre álljanak. Fontos részévé váltunk a hazai egészségügyi piac ellátási láncának, gyakran akár a hiánytermékek felkutatásával és biztosításával is.

Az ellátásra szoruló betegek kiszolgálása mellett ily módon tudjuk támogatni az egészségügyi intézmények és az ott dolgozó orvosok és szakszemélyzet áldozatkész, gyakran erőn felüli, odaadó munkáját.

Mindebben segít bennünket a beszállítókkal kialakított, kölcsönös bizalmon és megbecsülésen alapuló, napi szintű kapcsolatunk és eredményes együttműködésünk, mely a rutinfeladatok megoldása mellett rendkívüli helyzetekben is lehetővé teszi a helytállásunkat.

A szektor szereplői számos fejlesztést hajtottak végre az elmúlt 5 évben. Melyek azok a fejlesztések, melyek hatással vannak az Önök tevékenységére is?

Az Euromedic számára is kiemelt jelentőségű, hogy a gyógyszerpiaci ellátási láncban végzett munkánkat a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, saját IT-rendszerünk folyamatos fejlesztésével az elvárásoknak megfelelően végezhessük.

Szintén jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre raktározási és logisztikai rendszerünk automatizálásában, hogy ezáltal is pontosabban, eredményesebben és hatékonyabban tudjunk partnerei lenni a beszállítóinknak és kiszolgálni a megrendelőinket.

A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége jelentős feladatokat vállalt és vállal egyrészt a gyógyszerbiztonság terén, hogy a megfelelő gyógyszer a megfelelő helyen és időben legyen, valamint a gyógyszerhamisítás elleni küzdelemben. Hogyan értékeli a GYNSZ tagvállalatainak ezeken a fontos területeken végzett munkáját?

A gyógyszerhamisítás elleni küzdelem hagyományos és leghatékonyabb eszközének a zárt ellátási lánc biztosítását tekintjük. Arra törekszünk, hogy gyógyszert csak megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező gyártótól vagy a gyártó hazai képviselőjétől szerezzünk be és a vonatkozó jogi rendelkezések szerinti vevőknek értékesítsük, illetve, hogy ezen partnerekkel minél hosszabb távú kapcsolatot építsünk ki. A felek felelősségét és kötelességét szerződésben rögzítjük. Minden beérkező szállítmány eredetét, szállítási útvonalát ellenőrizzük, minden kiszállítást folyamatos hőmérséklet- és GPS-felügyelettel rendelkező, kvalifikált gépjárművel végzünk. Bármilyen gyanú esetén kivizsgálást kezdeményezünk, hogy kizárjuk a gyógyszerhamisítás lehetőségét.

A különleges (egyedi import és kontingens) engedéllyel forgalmazott gyógyszerek esetén magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező gyógyszerészekből álló minőségbiztosító csapat gondoskodik arról, hogy a gyógyszerhamisítás esélye minél kisebb legyen.

A fentieken túl az egyedi azonosítóval (szerializáció) rendelkező gyógyszereket az FMD követelményei alapján kialakított eljárásrend szerint ellenőrizzük és esetleges eltérés esetén az OGYÉI iránymutatása szerint járunk el.

Hogyan értékelné a Szövetséggel, illetve annak tagvállalataival való együttműködést?

A gyógyító munkában részt vállaló hazai egészségügyi szereplők ellátásában a Szövetség tagvállalatai komoly, felelősségteljes munkát végeznek. Ez természetesen az Euromedicre is igaz.

A szektorban betöltött szerepünknek köszönhetően több területen – példaként említhetem az állami közbeszerzésben betöltött hagyományosan kiemelkedő eredményeinket csakúgy, mint a piaci igényeknek és a COVID-járvány 2020 tavaszi berobbanása által okozott hirtelen fellépő változásokhoz való rugalmas alkalmazkodásunkat mind a kórházi, mind pedig a patikai ellátásban – megrendelőink és beszállítóink folyamatos pozitív visszajelzései és elismerése okán gyakran referenciaként is szolgálunk.

Számunkra kiemelt jelentőséggel bír, hogy szakmai tapasztalatunkkal és dolgozói hátterünkkel a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége tagvállalataként munkánkkal nap mint nap hozzájárulhatunk a gyógyszer-nagykereskedelmi szektor tevékenységének pozitív megítéléséhez és elismerésének folyamatos javításához.

Hogyan értékeli a gyógyszer-nagykereskedelem munkáját, részvételét a pandémia időszaka alatt?

A COVID-járvány megjelenése az elmúlt bő másfél évben jelentősen átalakította az egészségügyi ellátási prioritásokat mind termék, mind pedig szolgáltatási gyorsaság tekintetében. Mindez természetesen tőlünk is a megszokottnál nagyobb odafigyelést, kreativitást, a megszokott rutinból – és gyakran a komfortzónánkból – való kilépést követel meg.

A tőlünk telhető legtöbbet megtesszük a folyamatosan változó piaci igényekhez történő maximális megfelelés érdekében. Munkánkat nagyban segíti a hatóságokkal, a vevőinkkel és a beszállítóinkkal korábban kialakított kiváló munkakapcsolatunk. A COVID-szükségletekhez igazított készletgazdálkodásunk – akár a többlet-finanszírozási igényt és emelt üzleti kockázatot jelentő megnövelt készletekkel – és szállítási rugalmasságunk révén folyamatosan tudjuk teljesíteni a megrendeléseket.

Az időről időre előálló hiánytermékek kontingens engedélyek általi beszerzését kollégáink kiemelkedő szakmai tapasztalata és a hatóságok rugalmas hozzáállása egyaránt hatékonyan támogatják.

Hadd emeljem ki azt a konkrét esetet, amikor idén áprilisban egy, a hospitalizált COVID-os betegek ellátásban nélkülözhetetlen stratégiai termékből alakult ki hirtelen olyan mértékű készlethiány az országban, amely – a megszokott beszállító által bejelentett korlátozott termék-elérhetőség miatt – azonnali külföldi forrás felkutatását igényelte, miközben a termék a magyarországihoz hasonló módon megnövekedett kórházi igények miatt Európában sem állt rendelkezésre a szükséges mennyiségben.

Igazgatói szintű operatív munkacsoportot felállítva, éppen a húsvéti ünnepnapokkal egybeesően, 4-5 nap alatt sikerült megtalálnunk a terméket, megkötnünk az üzletet, előkészítenünk és megszerveznünk a légi úton történő azonnali behozatalt.

Mindehhez a hatóságok legmagasabb szintű döntéshozóinak – szintén az ünnepnapok alatti – rendelkezésre állása, támogatása és együttműködése is szükséges volt, amit a kritikus helyzetre való tekintettel azonnal, példa nélküli gyorsasággal meg is kaptunk. Ezzel napok alatt sikerült a szóban forgó stratégiai fontosságú hiányterméket kellő mennyiségben behoznunk az országba.

Ennek az „akciónak” a sikerességét a fekvőbeteg-ellátó megrendelőink, valamint a beszerzést maximális rugalmassággal támogató hatóságok egyöntetűen pozitív visszajelzései és elismerése adja meg számunkra. Ezzel együtt meg is erősít bennünket abban a hitünkben, hogy mind a magyar egészségügyi szektor, mind pedig a munkánkat szabályozó és támogató hatóságok még az ennyire kritikus helyzetekben is számíthatnak az Euromedic szakértelmére és magas színvonalú szolgáltatásaira.