Dr. Greskovits Dávid

a MAGYOSZ elnöke

„A gyógyszerészek a magyar betegek különleges tanácsadói”

Dr. Greskovits Dávidot, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének (MAGYOSZ) elnökét a gyógyszerellátásban résztvevők együttműködéséről és a gyógyszerhiány lehetséges megoldásairól kérdeztük.

Hogyan látja a gyógyszer-nagykereskedelem gyógyszerellátásban betöltött szerepét, valamint miként értékelné a szektornak az egészségügy egészében elfoglalt helyét?

A hazai gyógyszerellátás sikerét a partnerek közti szoros együttműködés adja, melynek központi szereplői a nagykereskedők, akik hatékony és magas szintű szolgáltatást nyújtva garantálják a legrövidebb és leggyorsabb utat a gyógyszerészeken keresztül, a beteg és a gyártó között. A hazai gyógyszer-nagykereskedők mára a betegellátás megkerülhetetlen szereplőivé váltak az elmúlt évtizedek példaértékű munkájának, a rugalmas működésnek, a kihívásokra adott gyors válaszoknak és a partnerek igényeihez is illeszkedő fizetési konstrukcióknak köszönhetően.

A szektor szereplői számos fejlesztést hajtottak végre az elmúlt 5 évben. Melyek azok a fejlesztések, melyek hatással vannak az Önök tevékenységére is?

Minden, a gyógyszer-nagykereskedőknél végrehajtott fejlesztés hatással van a teljes betegellátásra. Ne felejtsük el, közel 300 millió doboz gyógyszer mozgatását szervezik éves szinten: több ezer kilométert tesznek meg minden nap azért, hogy a betegek a lehető leggyorsabban megkaphassák a számukra kijelölt terápiát! Ezt a mai folyamatosan gyorsuló világban fejlesztések, beruházások nélkül ugyanazon a minőségi szinten megoldani lehetetlen. Az elmúlt évek eredményeinek köszönhetően óriás logisztikai központok épültek és bővültek, újabb és újabb technológiák alkalmazásával garantálják a legmagasabb szintű automatizálást, mely elengedhetetlen feltétele a nagykereskedelemnek.

A nagykereskedők szerepe azonban nem csupán logisztikai feladat: központi szerepet játszanak abban is – szorosan együttműködve a gyógyszerellátási lánc többi szereplőjével, a gyártókkal és gyógyszertárakkal –, hogy a zárt ellátási láncba ne kerülhessen hamis gyógyszer. A gyógyszer-nagykereskedelmi rendszereknek képesnek kell lenniük arra, hogy a beérkező gyógyszerszállítmány minden egyes doboza az egyedi azonosító alapján ellenőrizhető legyen, valamint meg kell vizsgálniuk, hogy a manipuláció-, vagyis a dézsmabiztos csomagolás sértetlen-e.

A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége jelentős feladatokat vállalt és vállal egyrészt a gyógyszerbiztonság terén, hogy a megfelelő gyógyszer a megfelelő helyen és időben legyen, valamint a gyógyszerhamisítás elleni küzdelemben. Hogyan értékeli a GYNSZ tagvállalatainak ezeken a fontos területeken végzett munkáját?

A nagykereskedők egyfajta kapuőrt képeznek az ellátási rendszerben, aktív szerepet vállalnak abban, hogy a magyar betegeknek garantálják a legmagasabb szintű biztonságos gyógyszerellátást. Az Európában 2019-től indított pán-európai gyógyszerazonosítási rendszer kiépítésében is szerepet vállaltak. Nemcsak rendszerüket tették alkalmassá a gyógyszerek ellenőrzésére, de szakembereik közvetlenül is szerepet vállaltak a HUMVO Nonprofit Zrt. igazgatóságában. Valamennyi piaci szereplő támaszkodott a nagykereskedők közreműködésére a kezdeti időben is, sok esetben plusz feladatokat vállalva próbálták még a gyógyszerészek előtt kiszűrni az esetlegesen fals eseteket generáló, vagyis hibásan feltöltött dobozokat annak érdekében, hogy a közös tanulási időszak kezdeti hibáiból a betegek semmit se érzékeljenek. A rendszer tehát zárt és biztonságos, és a szereplők közös eredménye, hogy a beteg időben a megfelelő minőségű, hatáserősségű gyógyszert megkaphassa.

Hogyan értékelné a Szövetséggel, illetve annak tagvállalataival való együttműködést?

A GYNSZ és a MAGYOSZ hosszú évek óta bizalomra épülő, konstruktív és stratégiai fontosságú kapcsolatot ápol. A Szövetség tagvállalatai a magyar gyógyszerforgalom nagy részét lefedik, összekötnek 2300 gyógyszertárat 18 hazai gyártóval és több mint 300 forgalmazóval, segítik és támogatják a gyógyszertárak fenntartható működését. Mindannyian találkozunk legalább egy alkalommal minden nap egy-egy nagykereskedő autójával, ami a gyógyszerellátás szempontjából biztonságot jelent.

Mérettől függetlenül az ipar és a nagykereskedelem között rugalmas, zökkenőmentes, a bizalomra épülő együttműködés alakult ki. Ez elsősorban a betegek érdekeit szolgálja.

Hogyan értékeli a gyógyszer-nagykereskedelem munkáját, részvételét a pandémia időszaka alatt?

A pandémia kezdeti időszakában kialakult gyógyszer-felvásárlási láz okozta virtuális gyógyszerhiány kezelése komoly feladatot jelentett a gyógyszerellátás szereplőire. Mind a kiskereskedelemben dolgozók, mind a nagykereskedők, mind a hazai gyártók számára jelentős többletterhet jelentett. Ennek a kialakult helyzetnek a megoldása csak fegyelmezett kooperatív együttműködéssel volt lehetséges. Itt meg kell említeni a gyógyszergyártók, nagykereskedők és patikák erőfeszítésekkel teli munkája mellett a szakhatóság segítő szerepét is.

Itt szeretnék megemlíteni ezzel kapcsolatban egy személyes tapasztalatot. A pandémia okozta harmadik hullám idején került a gyógyszertárakba a COVID-19 terápiában alkalmazható, a MEDITOP Gyógyszeripari Kft. által gyártott vírusellenes készítmény, melynek disztribúcióját a Hungaropharma végezte. A forgalmazás kezdeti időszakában nem várt mértékű fogyás okán a gyógyszertári készletek kifogyóban voltak, hiány közeli állapot lépett fel. A Hungaropharma és MEDITOP Kft. közötti folyamatos kommunikációnak, a jól szervezett együttműködésnek köszönhetően, a sürgősségi gyártás és patikai kiszállítás hiba nélküli megszervezésével a gyógyszerhiányt sikerült elkerülni.

Miként értékeli a szektor tevékenységét, erőfeszítéseit a hiánycikkek kezelésének kérdésében?

Meg kell különböztetni virtuális vagy átmeneti és tényleges gyógyszerhiányt. Ez utóbbi legnagyobb részt a visszavont, a cikktörzsből törölt készítmények, illetve a gazdaságilag nem megtérülő importból beszerzett készítmények esetében fordult elő nagyobb számban. A magyarországi gyógyszergyárak és a hazai gyógyszer-nagykereskedők példaértékű együttműködésének eredményeként a gyógyszerhiány a helyettesíthető készítmények kínálatával minimalizálható.

Hogyan látja, a gyógyszer-nagykereskedelmi vállalatok által működtetett franchise patikahálózatok milyen többletszolgáltatásokat tudnak nyújtani a betegek számára, ezek a szolgáltatások milyen hatással vannak a betegellátásra?

Egyfelől ezek a láncok valódi frissülést hoztak a piacra: modernek, vibrálóak, másfelől viszont el kell mondani, hogy ezen hálózatok akciói egyfajta versenytorzító hatást is generálhatnak mind a gyógyszerbeszerzés, mind a gyógyszerforgalmazás terén.

A gyógyszerészek a magyar betegek különleges tanácsadói, sok esetben orvosi találkozások helyett a beteg a tára mögött álló gyógyszerésszel kommunikál. Ezért is fontos, hogy a kisebb családi és a nagy láncokhoz tartozó patikák közti piaci egyensúlyt fenntartsuk, mert ez kifejezetten a betegek érdekeit szolgálja, mind a nagyvárosokban, mind a kisebb településeken lévő gyógyszertárak esetében.

Hogyan jellemezné a gyógyszer-nagykereskedőkkel való együttműködését?

Mind a MAGYOSZ elnökeként, mind gyógyszergyári vezetőként egy szóval tudom jellemezni: példaértékű. Ez akkor látszik igazán, mikor a biztonságos gyógyszerellátás komoly kihívások elé néz, akár az egyedi azonosítórendszer bevezetési időszakát nézzük, akár a pandémia okozta zaklatott hónapokat vesszük figyelembe.

A magas színvonalú működést nemcsak az iparági szabályok és elvárások sokasága garantálja, hanem a gyógyszer-nagykereskedői oldalt képviselő elkötelezett és kiváló szakemberek személye is. Nem véletlen, hogy a hazai gyógyszeripar fennállásának 31. évfordulóját ünneplő Magyarországi Gyógyszergyártók Szövetsége a magyar gyógyszeripar mind hazai, mind nemzetközi színtéren való elismertségét, jó hírnevének fenntartását, megerősítését támogató munkája elismeréseként 2021-ben a MAGYOSZ alapító elnökének nevét viselő díjának, a Dr. Orbán István Emlékérem egyik kitüntetettjének a Hungaropharma vezérigazgatóját, dr. Feller Antalt választotta – ezzel is elismerve szövetségeink és a szövetségek tagvállalatai közötti együttműködés sikerét.