A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének levele a Magyar Gyógyszerészi Kamara részére

Tisztelt Elnök Úr!

Sajátos módon ezúttal nem kizárólag az MGYK, hanem a Gyógyszerészi Hírlap szerkesztőbizottságának elnökeként is fordulunk Önhöz.  Nagy szomorúsággal lapoztunk bele a lap 2022. novemberi számába, amelynek fedőlapján többek között a Viridis, Hungaropharma, Bellis és PHOENIX üres gyógyszerszállító ládái alatt a Magyar Gyógyszerészi Kamara Elnöksége arról biztosítja a gyógyszerészeket, hogy a Kamara mindent megtesz a jövőben a gyógyszertárak nagykereskedelemmel szembeni érdekérvényesítő erejének növelése érdekében.

A következő gondolatokat szeretnénk ezzel kapcsolatban megosztani Önnel:

Közös felelősségünk

A gyógyszertárak és a gyógyszer-nagykereskedők megkerülhetetlen szereplői a gyógyszerellátási rendszernek, tevékenységük egymásra épül és egymásra utalt. A két szektor napi szintű együttműködésének eredménye az, hogy a lakosság gyógyszerellátása Magyarországon európai színvonalon működik, és büszkék lehetünk arra, hogy ezt a kapcsolatot a Covid időszak sem tudta megbontani. Talán éppen ezek az évek mutatnak rá a legnyilvánvalóbban arra, hogy a két szektornak hatalmas közös társadalmi felelőssége van a lakosság biztonságos és folyamatos gyógyszerellátása tekintetében. Számunkra nem érthető és a közös felelősségünkkel nehezen összeegyeztethető az, hogy a Kamara Elnöksége folyamatosan a gyógyszer-nagykereskedelemmel szemben pozícionálja magát és nem az együttműködés erősítésén, a vitás pontok feloldásán dolgozik. 

A problémák súlyozása

2022. második félévétől kezdve rendkívül nehéz makrogazdasági környezet alakult ki, amely súlyosan érint kivétel nélkül minden gyógyszertárat. A 20 %-ot meghaladó infláció, a drasztikus mértékben növekvő energiaárak soha nem tették még aktuálisabb szakmapolitikai kérdéssé a gyógyszertárak gazdasági körülményeinek javítását. Meggyőződésünk, hogy 2022. őszén a Gyógyszerészi Hírlapban fontosabb lenne arról beszámolni, hogy milyen lépéseket tesz a Kamara Elnöksége az árrésemelés és a gazdasági környezet javítása érdekében, hiszen ezen múlhat a gyógyszertárak gazdasági stabilitása, túlélése. Számunkra érthetetlen és sajnálatos, hogy a Kamara Elnöksége ebben a helyzetben ennél fontosabb témának tartja a saját, nagykereskedőkkel szembeni pozícionálásának hangsúlyozását.

A gyógyszerészek és a gyógyszer-nagykereskedelem

Igen, a saját pozícionálásának hangsúlyozását – ezzel szemben a meggyőződésünk az, hogy a gyógyszerészek többsége a Kamara Elnökségével ellentétben nem ellenfelet, hanem partnert keres és partnert lát a nagykereskedelemben. Olyan partnert, amely a többi nagykereskedővel versenyezve azt tekinti feladatának, hogy a gyógyszertárak számára színvonalas logisztikai, gyógyszerész-szakmai, kereskedelmi, marketing és gazdasági támogatást nyújtson. A gyógyszerészek és az általuk választott nagykereskedő partnerük vagy partnereik között szoros, aktív és bizalmon alapuló együttműködés van, sok esetben évtizedek óta. A nagykereskedők által koordinált együttműködési programok – a már említett támogatásokon túl - többletbevételt és költségmegtakarítást biztosítanak a gyógyszertárak számára.

A gyógyszerellátási rendszer megoldatlan feladatai

A kiskereskedelmi szektor előtt számos olyan probléma van, amely az árrésemelés mellett megoldásra vár és amiben évek óta kevés előrelépés tapasztalható. Magidíj, ügyelet, kistelepülések megfelelő szakmai standardok szerinti gyógyszerellátása, kisforgalmú gyógyszertárak hatékony támogatása, gyógyszertárak digitális átállási stratégiája, az online kereskedelem újraszabályozása, az adminisztratív terhek csökkentése és mindenek előtt a munkaerőhiány... De, ami talán még a fentieknél is fontosabb, hogy hiányzik egy széles szakmai konszenzuson alapuló vízió azzal kapcsolatban, hogy milyennek kellene lennie a jövő gyógyszertárának, például 2030-ban.

Konszenzuson alapuló szakmai javaslatok

Sajnos a Kamara Elnöksége ritkán nyitott a sajátjától eltérő szakmai vélemények nyílt megvitatására. A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége és a Kamara Elnöksége közötti ritka találkozókon jellemzően csak a törésvonalak hangsúlyozása történik - valódi érvek, viták, közös cselekvési programok nincsenek. Pedig szükség lenne szakmai vitákra, hiszen csak az álláspontok közelítésével lehet konszenzusos javaslatokat tenni az egészségügyi kormányzat felé. E célból hívták életre 2022. nyarán a gyógyszerellátási rendszer szereplői, a gyártói, nagykereskedelmi és gyógyszerészi szakmai szervezetek a Gyógyszerügyi Egyeztető Fórumot (GYEF), amelyhez azonban a Kamara eddig sajnos nem csatlakozott. A GYEF-en belüli munka eredményeképp néhány hónap leforgása alatt elkészült az első, a résztvevő szervezetek által megvitatott és támogatott javaslatcsomag, amelyet megküldtünk az egészségügyi kormányzat számára.

A gyógyszer-nagykereskedelem helyzete

Végül egy gondolat a nagykereskedők helyzetéről. A szektort a magas infláció, az energiaárak robbanása mellett elsősorban a legnagyobb költségtételünk, az üzemanyagárak 50 % feletti emelkedése terheli. A költségoptimalizációban rejlő lehetőségek elfogytak, a fedezetünk a gazdasági recesszió miatt várhatóan nem emelkedik majd, árrésemelés pedig mintegy 20 éve nem történt. Örülünk annak, ha a Kamara Elnöksége nem érvel tovább a nagykereskedelmi árrés további csökkentése, illetve átcsoportosítása mellett, hiszen az esetleges árrés-átcsoportosítás nem hozna új forrásokat a rendszerbe, az nem javítaná a szektor jövedelmezőségét.

Tisztelt Elnök Úr!

A Kamara Elnökségének nagykereskedőkkel szembeni attitűdje sajnálatos, hiszen árkot ás oda, ahova hidakat kellene építeni. Meggyőződésünk, hogy a gyógyszerészi és gyógyszer-nagykereskedelmi szakmai szervezeteknek egymást támogatva kell fellépniük közös érdekeink védelme, s a jövő érdekében. Az egymásrautaltságunk miatt csak együtt lehetünk sikeresek! 

Üdvözlettel:                                         

Dr. Feller Antal                                                           Kaló Tamás   

Elnök                                                                         Alelnök

Levél letöltése
GYNSZ_MGYK_HankoZoltan_20221214_webre.docx