Elhunyt Fáczányi István, a Gyógyszer- nagykereskedők Szövetségének nyugalmazott főtitkára

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Fáczányi István, a Hungaropharma Zrt. volt külkereskedelmi igazgatója, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének nyugalmazott főtitkára türelemmel viselt, súlyos betegség után 2024. június 14-én csendesen elhunyt.

Fáczányi István 1941-2024

Több, mint húsz évig töltötte be Fáczányi István a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége főtitkári tisztségét. 2019 végén döntött úgy, hogy munkáját befejezi és végleg nyugdíjas éveit szeretné élvezni.

Különleges életpálya az övé, mert a történelem alaposan beleszólt sorsának alakulásába. Dédapja, Fáczányi Ármin volt Kőbánya első gyógyszerésze, már a XIX. század első felében az Isteni Gondviselés Gyógyszertár tulajdonosa. Az „Isteni Gondviselés” a Fáczányi család tulajdonában volt egészen 1949-ig, amikor a több mint száz éve működő gyógyszertárat államosították. A gyógyszerész dinasztiának negyedik leszármazottja Fáczányi István, aki megszakította a sort, s végül nem gyógyszerészként lett aktív részese a gyógyszerágazat két évszázadot átívelő történelmének.

1956-ban a tömegben sok iskolatársával együtt vonult Budapest utcáin, s ez nem maradt megtorlatlanul. 56-os kiállása miatt, tizenöt évesen kapott egy papírt, amelyen az szerepelt, hogy világnézete miatt Magyarország egyetlen főiskoláján, egyetemén sem folytathat tanulmányokat.

1959-ben került a Kőbányai Gyógyszerárugyárba, innentől aztán sorsa végleg összefonódott a hazai gyógyszerágazat fordulatokban bővelkedő történetével. Munka mellett járt végül esti főiskolára, német nyelvből letette a felsőfokú nyelvvizsgát. Nyelvtudása révén hamarosan a kereskedelmi osztályra került, majd néhány év múltán Kelet-Berlinben képviselte az országot a Medimpex külkereskedőjeként.

A világszerte több irodát működtető Medimpex ebben az időszakban a gyógyszerkereskedés, a nyelvtudás fellegvára volt, amely az egész magyar gyógyszeripart képviselte mind az export, mind az import vonatkozásában. Ez volt az egyetlen cég, amelyen keresztül a magyar gyógyszeripari termékek kikerülhettek a nagyvilágba, s az import szintén ezen keresztül érkezett az országba.

Fáczányi István 1990 januárjában került a GYÓGYÉRT-hez, ahol külkereskedelmi igazgató lett. Feladata a vállalat külkereskedelmi kapcsolatainak a felépítése volt. Az ő javaslatára szerezték meg az önálló importjogot a külföldi gyógyszerekre. Létrehoztak egy külkereskedelmi osztályt, idegen nyelveken jól beszélő szakemberekkel. A vállalat 1993-tól lett Hungaropharma Rt. 1992 után elindult a gyógyszerpiac liberalizációja, és rövid időn belül gomba módra szaporodtak a nagykereskedések, valódi verseny alakult ki a vevőkör megszerzéséért. A gyógyszerészek közül akkor még kevesen rendelkeztek olyan biztos anyagi háttérrel, ami lehetővé tette, hogy gond nélkül gyógyszertárat nyissanak. Sokszor éppen a patika üzemeltetésére, az árukészletre nem maradt erőforrásuk. Ezt Fáczányi István is felismerte, és a vezetéssel közösen egyetértettek abban, hogy a Hungaropharma segítse a fiatal vállalkozóként debütáló gyógyszerészek indulását. „Nagyon szerettem a munkámat. Az ország 2000 gyógyszertárával és 150 kórházával voltunk kapcsolatban, rendszeresen tartottunk értekezleteket, előadásokat a kórházi gyógyszerészek számára. Azt hittem, nyugdíjas koromig itt maradok, de nem így történt.”

Nyugdíjba vonulását követően – talán kicsit váratlanul - új fejezet nyílt meg életében. 1996-ban, az ebben az időben alakult nagykereskedések életre hívtak egy közös szakmai szervezetet, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségét. Fáczányi István lett a Szövetség főtitkára, mert az ő személye minden versenytárs számára elfogadható volt. Meghatározó szerepet vállalt a szervezet felépítésében. Feladata volt a kapcsolattartás a felettes hatóságokkal, a társszervezetekkel és a tagvállalatokkal. Kulcsszerepet töltött be abban, hogy a Szövetség a teljes körű forgalmazást folytató nagykereskedők ernyőszervezete, a GIRP (angol nevén: European Healthcare Distribution Association) teljes jogú tagjává válhatott. Folyamatosan kiváló kapcsolatot ápolt a brüsszeli irodával, a GIRP főigazgatójával és a mindenkori elnökökkel.

Fáczányi István elévülhetetlen érdeme, hogy tudása legjavát nyújtva segítette a gyógyszer-nagykereskedelem fejlődését, modernizációját. Az évek során számtalanszor hasznát vehette óriási tapasztalatának, vállalatvezetői rutinjának, széles körű elfogadottságának és nem utolsósorban türelmének. Két elnököt, sok alelnököt és sok igazgatósági tagot szolgált mindenki megelégedésére az elmúlt évtizedekben - a húszéves évfordulón a Szövetség Pro Sanitate Agiliore díját kapta.

Halála mind a gyógyszer-nagykereskedők, mind a gyógyszerellátás szakmai közössége számára nagy veszteség. Emlékét megőrizzük.

A GYNSZ Elnöksége nevében:

Dr. Feller Antal