A gyógyszer-nagykereskedők 2022-ben is fenntartották szolgáltatásuk magas színvonalát

Év elején aktuálissá válik az előző év értékelése, a tanulságok levonása - így van ez a gyógyszer-nagykereskedők esetében is. Az elmúlt év fejleményeiről kérdeztük Dr. Feller Antalt, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének elnökét és Kaló Tamást, a Szövetség alelnökét.

Sokak emlékezetében úgy fog megmaradni 2022, mint a sokk-szerű változások éve. A makrogazdasági feltételek drámai változása egész ágazatokat hozott nehéz helyzetbe. Hogyan érintette mindez a hazai gyógyszer-nagykereskedőket, hogyan teljesített összességében a szektor? 

Dr. Feller Antal: Az első és legfontosabb, amit elmondhatunk, hogy a gyógyszer-nagykereskedők 2022-ben a kiszámíthatatlan és bizonytalan körülmények közepette is fenntartották a szolgáltatásuk színvonalát, jelentősen hozzájárulva a magyarországi gyógyszerellátás biztonságához. Minden szükséges terápia elérhető volt a betegek számára, és továbbra sem került hamis gyógyszer a nagykereskedők rendszerébe, így rajtuk keresztül a gyógyszertárakba sem. 

Pedig, ahogy a kérdés is utalt rá, számos negatív fejlemény nehezítette a nagykereskedők életét is. Az energiaárak hirtelen megugrása és az üzemanyag-ellátási zavarok olyan kihívásokat jelentettek, amelyeket nem lehetett a korábbi évek rutinjára alapozva megoldani. A megnövekedett energiaköltségek fedezésére forrásokat kellett elvonni más területekről, és volt néhány hét, amikor a gyógyszerkiszállító járműveknek keresniük kellett azokat a töltőállomásokat, ahol hozzájuthattak a napi útvonaluk teljesítéséhez szükséges üzemanyaghoz. Sok esetben csak munkaidő után, az esti órákban volt erre idő, és gyakran prémium üzemanyagot tudtak csak tankolni a járművezetők. De mindig, minden kiszállítást teljesítettek a nagykereskedők. 

Kaló Tamás: Alaposan próbára tette az elmúlt év a nagykereskedők ellenállóképességét. A megnövekedett energiaköltségek illetve üzemanyagköltségek mellett elsősorban a személyi költségek és a kamatkiadások növekedése jelentett és jelent továbbra is kihívást a szektorban. A kamatköltségeink például a 2022-es év során gyakorlatilag a tízszeresére növekedtek, ami éves szinten több milliárd forinttal emelte a szektorban a készletezési költségeket. Nekünk pedig ez jelentős tétel, hiszen a gyógyszerellátási rendszerben a raktározás és készletezés döntően a nagykereskedőkre hárul. A kamatkiadások emelkedése egyébként a beruházásokon keresztül is jelentkezett, hiszen számos beruházást még a kamatok drasztikus növekedése előtt kezdtek el megvalósítani a szektor vállalatai, viszont a megvalósítás jelentős része már a megdrágult kamatkörnyezetben, jóval magasabb költségek mellett történt. 

Ilyen nehézségek mellett hogyan alakultak a beruházások és a fejlesztések a szektorban? 

Dr. Feller Antal: A gyógyszer-nagykereskedelemben kulcsfontosságú a folyamatos fejlesztés, és 2022-ben is megvalósultak, illetve elkezdődtek jelentős beruházási projektek. A Covid járvány visszahúzódása után a szereplőknek át kellett gondolniuk, hogyan tudják még biztonságosabbá, megbízhatóbbá tenni működésüket. Újabb nagy raktárak építése kezdődött meg a tárolási kapacitások növelése érdekében, s fejlett raktártechnológiákat telepítettek egyes logisztikai központokba és tovább folytatódott az alternatív energiaforrások bevonásának előkészítése is. Ennek nemcsak a karbonlábnyom csökkentése miatt van jelentősége, hanem az energiaellátás biztonságának növelése, az energiafüggőség csökkentése miatt is. 

Kaló Tamás: A környezettudatos működés témakörébe tartozik, hogy az elmúlt év végén üzembe állt Magyarországon az első elektromos gyógyszerszállító autó. Ennek nemcsak szimbolikus, hanem gyakorlati jelentősége is van. Az elektromos autók használata a logisztikában még gyerekcipőben jár, nemzetközi sztenderdek sincsenek ezzel kapcsolatban. Ezeknek a járműveknek éppúgy teljesíteniük kell a gyógyszerek szállítására vonatkozó szigorú minőségbiztosítási előírásokat (pl. a megfelelő hőmérséklet tartása szállítás közben), mint a hagyományos meghajtású autóknak – kíváncsian várjuk a használatból adódó első tapasztalatokat. 

Az elmúlt évben újra megalakult a Gyógyszerügyi Egyeztető Fórum, amelynek a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége is a tagja. Milyen szerepet vállalnak a gyógyszer-nagykereskedők a gyógyszerellátás szereplői közötti együttműködésben?

 Dr. Feller Antal: A Gyógyszerügyi Egyeztető Fórumnak a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége és a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége mellett a mi szövetségünk is az alapító tagja volt. A Fórum célja, hogy támogassuk az egészségügyi kormányzat munkáját, ezzel is erősítve a hazai gyógyszerellátás magas színvonalát. A Fórum keretében elkészítettünk egy átfogó értékelést a hazai gyógyszerellátás helyzetéről, amely megfelelő alapjául szolgálhat az egészségügyi politikai döntéshozók felé tett javaslatainknak. 

A gyógyszer-nagykereskedőknek a helyzetüknél fogva is mindig jelentős szerepet kell vállalniuk a gyógyszerellátás fejlesztésében, a felmerülő problémák megoldásában, és így természetesen a különböző szereplők közti egyeztetésekben is. Az például, hogy a szomszédunkban dúló háború következtében nem alakult ki Magyarországon gyógyszerhiány, az OGYÉI-vel való szoros együttműködésünknek is köszönhető. A háború kapcsán meg kell említenem, hogy a gyógyszer-nagykereskedők kivették a részüket a háború kárainak enyhítéséből. Nemzetközi és hazai segélyszervezeteken keresztül támogattuk a háború károsultjait és a saját adományaink mellett a gyógyszertárak, gyógyszergyártók adományait is eljuttattuk a rászorulóknak. 

Kaló Tamás: A nagykereskedelem fontos feladata, hogy a logisztikai támogatás mellett olyan szolgáltatásokat dolgozzon ki, amelyek segítik a gyógyszertárak működését. Ilyenek például azok az együttműködési programok, amelyek keretében a gyógyszer-nagykereskedők többek között beszerzési és marketing szolgáltatásokat nyújtanak a partner gyógyszertáraknak. A partnerprogramok növelik a gyógyszertárak versenyképességét és ellenállóképességét, hatékonyabbá teszik a teljes vertikum működését, és újabb lehetőségeket nyitnak meg a digitalizáció előtt. A gyógyszer-nagykereskedelem és a gyógyszertárak erős egymásrautaltságban működnek, így együtt, egymással összefogva könnyebben birkóznak meg a külső környezetből érkező nehézségekkel.